Studiokurs trinn I og II

10.01.2014 14:29 Skrevet av

Siden 2010 har vi arrangert kurs i studio-opplæring for musikkinteresserte som ønsker å lære seg å ta opp det de spiller i lydstudio. Tilbudet er et lavterskeltilbud hvor målgruppa er tidligere innsatte, langtidsmottakere av sosialhjelp, bostedsløse, innvandrere, rusmiddelavhengige og tidligere rusmiddelavhengige, og personer med psykiske problemer.

Gjennom et tilskudd fra NAV gjennom ordningen med aktivisering og arbeidstrening i regi av frivillige organisasjoner, har vi fått finansiert nødvendig teknisk utstyr og utgifter til instruktør, så det koster ingenting for deltakerne! 

Det er Oslo musikkråd som har tatt initiativ til prosjektet, og i tillegg til Oslo og Troms, har også Buskerud musikkråd dette tilbudet.

Vi har hatt kurs i egne lokaler i Tromsø sentrum og sommeren 2013 hadde vi vårt første studiokurs i Tromsø fengsel.  Det blir nye tilbud i 2014!

Mer info hos Troms musikkråd - tlf 776 55900.

/share/mime/48/pdf.png Les mer om kursinnholdet i studieplanen
(studieplan-for-troms.pdf, 149kB)

/share/mime/48/pdf.png Infoark - plakat studioprosjektet
(infoark-studiokurset.pdf, 358kB)

Her har vi målt akustikk i Troms:

Kontakt oss

Troms musikkråd
Telefon: 900 14065
Parkgata 29, 9008 TROMSØ

E-post

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART