Foto: bandORG

FRIFOND-TILSKUDD

21.01.2013 19:47 Skrevet av bandORG

Dette er penger som kommer fra overskuddet fra Norsk tipping se www.spillemidlene.no

 

 


Støtteordningen omfatter alt uten idrett, heter Frifond, og blir administrert av disse tre paraplyorganisasjonene:
- Norsk musikkråd musikk.no
- Norsk teaterråd teater.no
- Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner lnu.no

 

 

 

De tre paraplyorganisasjonene fordeler midlene videre gjennom Frifond organisasjon til rundt 110 organisasjoner innenfor musikk, teater og andre fritidsaktivitet. I tilegg har Frifond barn og unge, Frifond musikk og Frifond teater rundt 6000 søknader i året

 

Dersom du er ung, blakk og kreativ - så er gjerne Frifond noe for deg. Les mer om retningslinjer og vilkår her

Frifond er en støtteordning til lokale kulturaktiviteter i Norge for band hvor minst 1/3 av bandmedlemmene er under 26 år. I 2011 delte bandORG ut 4 millioner kroner. Nye 4 millioner skal deles ut til norske band i 2012. Vi har to tildelingsrunder pr år.


Hva kan dere får støtte til og hvor mye?
bandORG gir i denne tildelingsrunden kun støtte til kjøp av musikkutstyr og til innspillingsprosjekter som dere kan rapportere med kvitteringer for innen rapportfristen 31.12.2012. Les mer om våre støtteområder på nettsidene for info om bandORGs Frifondkriterier: http://www.bandorg.no/bandORGs_frifondkriterier/. Vi gir i gjennomsnitt 10 000 kroner pr band. Noen får mindre, andre får mer.

Viktig å være klar over før dere søker:
Sørg for at nettsiden dere oppgir i søknaden er oppdatert med aktuell biografi/konsertplaner, bilder og MUSIKK (!). bandORGs administrasjon og tildelingsutvalg gjør en helhetlig vurdering av både søknad og søker. Søkere som ikke oppgir lenke til bandinfo og musikk kan risikere å ikke komme til betraktning. Vi minner om at medlemskontingent skal være betalt, og årsrapport levert, før søknadsfrist.

Krav til søker og søknad (spesifikke for tildelingsrunde 2):

1. Mininum 1/3 (en tredjedel) av medlemmene i bandet må være UNDER 26 år før søknadsfrist
2. Bandet må bestå av minst 3 medlemmer (nytt fra 2012)
3. Bandet ditt må være medlem i bandORG. Bli medlem?
4. Band som har fått tildelt Frifondstøtte gjennom bandORG i tildelingsrunde 1 kan IKKE søke i denne runden.
5. Bandet MÅ ha levert fullstendig utfylt og signert Årsrapport (obligatorisk bandrapport) innen søknadsfristen 1. oktober. Årsrapportskjema (2011 for eksisterende medlemmer - 2012 for nye medlemmer i 2012) kan lastes ned fra nettsidene våre.
6. Bandet ditt må ha betalt kontingent før søknadsfristen.
7. Band som får støtte skal bruke pengene i 2012! Det SKAL rapportere for hele tilskuddsbeløpet og leveres rapportskjema og kopi av kvitteringer og/eller bankutskrift til bandORG innen rapportfristen 31. desember 2012

 

Les våre generelle retningslinjer og søknadskriterier før du fyller ut søknaden:
bandORGs Frifondskriterier 2012

Les også "Spørsmål og svar om bandORGs Frifondpenger" FØR dere tar kontakt med bandORG:
Spørsmål og svar om bandORGs Frifondpenger

Her har vi målt akustikk i Troms:

Kontakt oss

Troms musikkråd
Telefon: 900 14065
Parkgata 29, 9008 TROMSØ

E-post

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART