KOMP - for rytmisk musikk

21.01.2013 19:51 Skrevet av bandORG

Har dere en plate på gang eller planer om å gå i studio? Foruten bandOrgs Frifondpenger, gir både Norsk Kulturråd og Fond for utøvende kunstnere støtte til plateinnspilling.

Fond for utøvende kunstnere - Innspilling av fonogram
Det kan søkes støtte til innspillinger som foretas her i landet, og hvor det hovedsakelig deltar musikere som bor og jobber her i landet.
Lenke til søknadsskjema: http://www.ffuk.no/soeknadsskjemaer.70782.no.html

Norsk Kulturråd - Fonograminnspillinger
Kulturrådet prioriterer å støtte innspilling og utgivelse av musikk som det er et særskilt behov for å støtte, eller som det av musikkhistoriske grunner er viktig å sikre blir dokumentert og tilgjengeliggjort.
Lenke til søknadsskjema: http://kulturradet.no/fagomrader/musikk/innspillinger/

Her har vi målt akustikk i Troms:

Kontakt oss

Troms musikkråd
Telefon: 900 14065
Parkgata 29, 9008 TROMSØ

E-post

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART