TILSKUDD TIL OPPLÆRING

23.01.2013 04:23 Skrevet av bandORG

Band som er medlem i bandOrg kan få penger for å øve og for annen opplæringsaktivitet. Det gis 40 kroner pr øvingstime uten lærerkostnader. For et band som øver mye blir dette flere tusen kroner i halvåret. Støtteordningen heter VO (Voksenopplæring) og administreres av ditt fylkesmusikkråd/kulturnettverk.

Krav til band for å få penger til øving:

- Må være medlem i bandORG
- Bandet må ha minimum 3 medlemmer - disse må være fylt 14 år i løpet av kalenderåret
- Opplæringen må følge en studieplan

Tilskuddssatser og beregning av timer:

Det gis inntil kr 40 pr time uten lærerkostnader, og inntil kr 100 pr time med lærerkostnader


Hvem administrerer ordningen og hvor søker du?

- Voksenopplæringsordningen hører til Musikkens studieforbund (MSF). Det er fylkesleddene av MSF, dvs. landets fylkesmusikkråd, som behandler søknader og fordeler tilskudd.
- http://www.musikkensstudieforbund.no/vo/skjema


Søknadsskjema for band og andre musikklag som søker vo-tilskudd for første gang

Fyll ut dette enkle skjemaet, så registrerer vi laget og kurset  i søkerprogrammet www.kursadmin.org.
Søknad og rapportering skjer online. Dere får automatisk tilsendt brukernavn og passord fra fylkesmusikkrådet. Da kan dere registrere alle opplysninger selv og få tilskuddet rett inn på konto hvert halvår.

Søknadsskjema for band og andre musikklag som søker vo-tilskudd for første gang - les hele sakenVoksenopplæringstilskudd

Troms musikkråd forvalter voksenopplæringsmidler (VO) for medlemmer i Musikkens Studieforbunds 28 medlemsorganisasjoner med aktivitet i Troms.
Husk rapportfrist 1. juli for vårsemesteret

Voksenopplæringstilskudd - les hele saken


Her har vi målt akustikk i Troms:

Kontakt oss

Troms musikkråd
Telefon: 900 14065
Parkgata 29, 9008 TROMSØ

E-post

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART