Søknadsskjema for band og andre musikklag som søker vo-tilskudd for første gang

06.10.2017 11:35 Skrevet av

Fyll ut dette enkle skjemaet, så registrerer vi laget og kurset  i søkerprogrammet www.kursadmin.org.
Søknad og rapportering skjer online. Dere får automatisk tilsendt brukernavn og passord fra fylkesmusikkrådet. Da kan dere registrere alle opplysninger selv og få tilskuddet rett inn på konto hvert halvår.

VO-tilskudd - skjema for nye lag

Nye lag må oppgi første øvedag etter at laget ble medlem i medlemsorganisasjonen.


Her skrives de faste øvingene.  Planlegger dere noen ekstraordinære øvinger, så nevn gjerne det også med dato og klokkeslett. Dere kan også ta med timene for opptil to konserter pr halvår/semester (dato og kl.slett) 


Antall dager x antall timer. Husk å inkludere timetallet for evt. ekstraordinære øvinger (helg, konserter) hvis det er spesifisert tidligere.


Nevn komponist og låtens navnVoksenopplæringstilskudd

Troms musikkråd forvalter voksenopplæringsmidler (VO) for medlemmer i Musikkens Studieforbunds 28 medlemsorganisasjoner med aktivitet i Troms.
Husk rapportfrist 1. juli for vårsemesteret

Voksenopplæringstilskudd - les hele sakenTILSKUDD TIL OPPLÆRING

Band som er medlem i bandOrg kan få penger for å øve og for annen opplæringsaktivitet. Det gis 40 kroner pr øvingstime uten lærerkostnader. For et band som øver mye blir dette flere tusen kroner i halvåret. Støtteordningen heter VO (Voksenopplæring) og administreres av ditt fylkesmusikkråd/kulturnettverk.

TILSKUDD TIL OPPLÆRING - les hele saken


Her har vi målt akustikk i Troms:

Kontakt oss

Troms musikkråd
Telefon: 900 14065
Parkgata 29, 9008 TROMSØ

E-post

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART