Voksenopplæringstilskudd

10.03.2016 12:37 Skrevet av

Troms musikkråd forvalter voksenopplæringsmidler (VO) for medlemmer i Musikkens Studieforbunds 28 medlemsorganisasjoner med aktivitet i Troms.
Husk rapportfrist 1. juli for vårsemesteret

All opplæringsaktivitet i lagene gir rett til VO-tilskudd. Dette kan være den ordinære opplæringen i laget, organisert som bandøvinger/samspill/-sang og gruppeopplæring, eller opplæringsaktivitet knyttet til seminarer eller spesielle kurs.

Klikk her for å komme til en veileder om ordningen

For å kunne få tilskudd må søknad sendes Troms musikkråd innen søknadsfristen som er 1. januar for aktivitet i vårsemesteret og 1. juli for aktivitet i høstsemesteret. I spesielle tilfeller kan vi akseptere en søknad på senere tidspunkt, i alle tilfeller må søknaden være sendt før opplæringen starter

Rapportfrist for vårsemesteret er 1. juli og for høstsemesteret 1. januar.

Ta gjerne kontakt med oss for å få hjelp til å fylle ut søknadsskjema, om du har andre spørsmål om voksenopplæring, eller trenger bistand til andre spørsmål i forbindelse med opplæringen i laget/foreningen.
Klikk her for å komme til vår kontaktinformasjon.


Søknadsskjema for band og andre musikklag som søker vo-tilskudd for første gang

Fyll ut dette enkle skjemaet, så registrerer vi laget og kurset  i søkerprogrammet www.kursadmin.org.
Søknad og rapportering skjer online. Dere får automatisk tilsendt brukernavn og passord fra fylkesmusikkrådet. Da kan dere registrere alle opplysninger selv og få tilskuddet rett inn på konto hvert halvår.

Søknadsskjema for band og andre musikklag som søker vo-tilskudd for første gang - les hele sakenTILSKUDD TIL OPPLÆRING

Band som er medlem i bandOrg kan få penger for å øve og for annen opplæringsaktivitet. Det gis 40 kroner pr øvingstime uten lærerkostnader. For et band som øver mye blir dette flere tusen kroner i halvåret. Støtteordningen heter VO (Voksenopplæring) og administreres av ditt fylkesmusikkråd/kulturnettverk.

TILSKUDD TIL OPPLÆRING - les hele saken


Her har vi målt akustikk i Troms:

Kontakt oss

Troms musikkråd
Telefon: 900 14065
Parkgata 29, 9008 TROMSØ

E-post

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART