Trøndelag
musikkråd

Skifer hotel oppdal trondelag norge 3392

Nyhet

Konferanse for lokale musikk- kulturråd i Midt-Norge

Det lokale musikk- og kulturrådet er en sammenslutning for det frivillige musikk- og kulturlivet i kommunen. Rådet er et felles talerør overfor politikere og myndigheter og skal ar…