Konsertreise til Bratislava

Trøndelag musikkråd har gleden av å invitere interesserte til en ny konsertreise – en 5 dagers tur til Bratislava 1.-5.april 2019. Musikalske høydepunkter er to operaforestillinger: Rigoletto og Carmen.
Turen er nå fulltegnet!

Tilskuddspott til korprosjekter i tidligere Nord-Trøndelag

Musikkrådet har pt. en liten tilskuddspott til rådighet. Midlene skal gå til å støtte prosjekt for kor/orkester og evnt. solister. Midlene fordeles etter søknad vedr. fremføring av større verk for kor og orkester. Fremføring må skje i tidligere Nord-Trøndelag.

Sangkurs våren 2019, Trondheim

Alle kan jo synge - men det er artig å lære mer - og å synge sammen med andre!
Vi har helt siden 2002 arrangert "Jeg kan ikke synge"-kurs for voksne. Dette er kor som passer for alle som har lyst til å synge, og våren 2019 har vi to tilbud:
1) Tema-koret  - med nytt repertoar hvert semester.
2) NonStop-koret  - et utvidet kurs for de som vil ha litt større utfordringer!

Årsmøte i Trøndelag musikkråd

Her er de nye folka som skal styre det nye sammenslåtte musikkrådet framover!
Protokoll fra årsmøtet finner du her

Prosjekter

Trøndelag musikkråd har flere prosjekter, noen av de mest sentrale blir presentert her etterhvert.

Musikk i fengsel og frihet

Musikk i fengsel og frihet (Miff) gir musikktilbud til mennesker som sitter i fengsel.

EU-prosjekter

Musikkrådet har i mange år vært aktive deltakere i flere EU-prosjekter. Alle har vært relatert til studieforbundet og opplæringen innen musikk og/eller andre kulturformer.

Ung i Kor Midt

er en regionsavdeling av Ung i Kor som er en organisasjon for barne- og ungdomskor

Tilskudd

Trøndelag musikkråd fordeler voksenopplæringstilskudd, og gir veiledning i andre tilskuddsordninger.

Voksenopplæringstilskudd

Musikkrådetfordeler tilskudd til voksenopplæring i musikklivet, og hjelper også medlemmene med å søke om tilskudd.

FRIFOND-tilskudd

Musikkrådet bistår uorganiserte musikkgrupper med ungdom å søke om Frifond-tilskudd.

Musikkutstyrsordningen

Musikkrådet veileder band, folkemusikkgruppper, jazzgrupper og andre grupper innen rytmisk musikk å søke om tilskudd.

KOMP - for rytmisk musikk

Musikkrådet hjelper band og andre grupper innen rytmisk musikk med søknader til opplæring.

Kontakt oss

Trøndelag musikkråd
Kultursenteret ISAK
Prinsens gt. 44
7011 Trondheim

Tlf 73 88 33 20
epost: trondelag@musikk.no

VIS KONTAKTSKJEMA