Trøndelag
musikkråd

Musikk komp

Nyhet

Søk KOMP midler

KOMP gir støtte til kursvirksomhet og andre kompetansehevende tiltak for musikere og arrangører innenfor det rytmiske feltet. Søknadsskjema blir tilgjengelig 1. desember