Om oss

Litt om Vest-Agder Musikkråd musikkråd

Vest-Agder musikråd er fellesorganet for all organisert og uorganisert musikkvirksomhet i Vest-Agder. Vi har et servicekontor for musikklivet, gjennomfører en rekke prosjekter og aktiviteter, og samarbeider godt med offentlige myndigheter.

* Har som hovedoppgave å være et felles kontaktpunkt og samarbeidsorgan for fylkets musikkliv, blant annet gjennom kontakt med offentlige myndigheter på alle plan.

* Formidler voksenopplærings-tilskudd til musikktiltak gjennom Musikkens studieforbund.


* Består av 32 fylkes-medlemsorganisasjoner og 3 lokale musikkråd, og representerer i alt 33 landsomfattende musikkorganisasjoner.
* Organiserer et stort antall aktive musikkutøvere innen kor, korps, orkester, folkemusikklag, trekkspillklubber, storband, rock-grupper mm.
* Arbeider for å styrke organisasjonsarbeidet i musikkorganisasjonene.
* Driver informasjonsarbeid internt i musikklivet og eksternt mot fylkeskommunen og kommunene.
* Informerer om ulike tilskuddsordninger til musikklivet.
* Tilbyr kurs- og opplæring i musikk og andre aktuelle emner.
* Arbeider for bedre musikkopplæring gjennom samarbeid med grunnskolen, musikkskolene og fritidsmusikklivet.
* Er det lokale musikklivets nærmeste kontakt med politikere og offentlige administrasjoner på kultur- og skolesektoren i fylket.
* Samarbeider tett med fylkeskulturadministrasjonen og fylkeskommunen.

Kontakt oss

Postadressse: Postboks 517 Lundsiden, 4605 Kristiansand

Besøksadresse: Fylkeshuset, Tordenskjoldsgt 65, 4614 Kristiansand

Telefon: Telefon +47 38074607

E-mail: vest-agder@musikk.no

Mobil: Øyvind Nyvoll - 93405355