Styremedlemmer

 

Ragnhild Skarsten Larsen, leder (Korpsnett)

 

Dag Ernst , nestleder, (Norsk Kulturskoleråd)

 

Paul Sveinall (Vest-Agder Ungdomslag)

 

Ingvild Koksvik (Farsund musikkråd)

 

Erling Johansen (Sound of Happiness)


Kontakt oss

Postadressse: Postboks 517 Lundsiden, 4605 Kristiansand

Besøksadresse: Fylkeshuset, Tordenskjoldsgt 65, 4614 Kristiansand

Telefon: Telefon +47 38074607

E-mail: vest-agder@musikk.no

Mobil: Øyvind Nyvoll - 93405355