FFUK

04.09.2014 09:33 Skrevet av

FFUK gir støtte til prosjekter, reiser, videreutdanning og til innspillinger.

Fondets midler er øremerket de utøvende kunstnere som deltar i prosjektet. Fondsloven definerer musikere, sangere, skuespillere, dansere, sceneinstruktører, dirigenter og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk som utøvende kunstnere.

Støtten gis etter søknad fra den utøvende selv, arrangør, produsent eller andre. Det er Fondets styre som avgjør hvem som skal få støtte. Midlene går i hovedsak til freelancevirksomhet og til frie grupper. Skapende kunstnere som komponister, forfattere, koreografer o.a. kan ikke søke personlig støtte eller stipend i Fondet.

Fondets støtteordninger
Innspilling av fonogram // Prosjektstøtte // Reisestøtte // Kurs-/seminarvirksomhet // Stipend for videreutdanning

Innspillinger
Det kan søkes støtte til innspillinger som foretas her i landet, og hvor det hovedsakelig deltar musikere som bor og jobber her i landet. Søker man flere instanser om støtte skal dette oppgis i søknaden. Fondet fullfinansierer ikke en innspilling, og gir kun støtte til prosjekter som er sikret å komme i handelen. Det gis ikke støtte til innspilling av singel, EP eller demo. Det gis heller ikke støtte til innspillinger som er i gang eller gjennomført. Det benyttes eget søknadsskjema.

Prosjektstøtte
Prosjektstøtte er delt opp i musikk, dans, teater og musikkteater. Det kan søkes støtte til konserter, turnéer, produksjon av forestillinger, visning av forestillinger m.m. Fondet gir ikke støtte til kjøp av instrumenter og utstyr. Det søkes i brevs form eller på skjema. Det gis ikke støtte til prosjekter som er i gang eller gjennomført.

Reisestøtte
Til kortvarige reiser med kunstfaglig innhold kan det søkes reisestøtte. Det bevilges inntil kr 6.000,- pr. person. Det søkes i brevs form eller på skjema.

Kurs-/seminarvirksomhet
Det kan søkes støtte til kurs-/seminarvirksomhet som retter seg mot profesjonelle utøvere. Det søkes i brevs form eller på skjema.

Stipend
Én gang hvert år deler fondet ut reise- og videreutdanningsstipend. Stipendet kan søkes til lengre opphold i utlandet, hvor man for eksempel skal gå kurs, skoler eller ta privattimer for å videreutvikle seg som utøvende kunstner. For å komme i betraktning må man ha en profesjonell karriere å vise til.

Gå til www.ffuk.no for mer informasjon og søknadsskjema


TILSKUDD TIL OPPLÆRING

Band som er medlem i bandORG kan få penger for å øve og for annen opplæringsaktivitet. Det gis 40 kroner pr øvingstime uten lærerkostnader. For et band som øver mye blir dette flere tusen kroner i halvåret. Støtteordningen heter VO (Voksenopplæring) og administreres av ditt fylkesmusikkråd/kulturnettverk.

TILSKUDD TIL OPPLÆRING - les hele sakenAKTIVITETSMIDLER

Aktivitetsmidler til barne- og ungdomsarrangementer som inneholder musikalske aktiviteter

AKTIVITETSMIDLER - les hele sakenSØRF

Hos Sørnorsk Kompetansesenter for Rytmisk Musikk, kan du søke støtte til konsert, turné og kompetanseheving - og du kan få hjelp og veiledning til ditt musikalske virke.

SØRF - les hele sakenMUSIC EXPORT NORWAY

Høsten 2010 lanserte Music Export Norway et nytt eksportprogram som har til hensikt å være spisset mot enkeltprosjekter for å øke eksporten av norsk musikk.

MUSIC EXPORT NORWAY - les hele sakenNORSK KULTURRÅD

Ordningen har som formål å stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon og å styrke rammevilkårene for profesjonelle musikere, særlig innen pop og rock.

NORSK KULTURRÅD - les hele sakenFOND FOR LYD OG BILDE

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd-og filmopptak.

FOND FOR LYD OG BILDE - les hele sakenCULTIVA EKSPRESS

Er du mellom 23 og 35 år gammel, og bor i Kristiansand? Da kan du søke opptil 30.000.- kr. til musikk og andre kunstprosjekter.

CULTIVA EKSPRESS - les hele sakenVEST-AGDER FYLKESKOMMUNE

Vest-Agder fylkeskommune (VAF) har ulike tilskuddsordninger til kulturtiltak a regional interesse.

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE - les hele sakenUD REISESTØTTE

Er du artist, ensemble eller band og skal spille på en offentlig konsert eller festival i utlandet, kan du søke om reisestøtte.


UD REISESTØTTE - les hele sakenFRIFOND-TILSKUDD

Frifond er en støtteordning til lokale kulturaktiviteter i Norge for band hvor minst 1/3 av bandmedlemmene er under 26 år. 

FRIFOND-TILSKUDD - les hele sakenMUSIKKUTSTYRSORDNINGEN

Musikkutstyrsordningen (MUO) har som formål å sikre tilgang til gode øvingslokaler over hele landet, og gode tekniske vilkår for framføring av rytmisk musikk.

MUSIKKUTSTYRSORDNINGEN - les hele sakenMOMS-REFUSJON

Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. MUOs formål er å sikre gode tekniske vilkår for øving og fremføring av rytmisk musikk over hele landet. Det er to søknadsfrister i året; 1. mars og 1. september.

MOMS-REFUSJON - les hele sakenKOMP - for rytmisk musikk

Har dere en plate på gang eller planer om å gå i studio? Foruten bandORGs Frifondpenger gir både Norsk Kulturråd og Fond for utøvende kunstnere støtte til plateinnspilling.

KOMP - for rytmisk musikk - les hele saken


Kontakt oss

Postadressse: Postboks 517 Lundsiden, 4605 Kristiansand

Besøksadresse: Fylkeshuset, Tordenskjoldsgt 65, 4614 Kristiansand

Telefon: Telefon +47 38074607

E-mail: vest-agder@musikk.no

Mobil: Øyvind Nyvoll - 93405355