Inkludering

Vestland musikkråd er en pådriver for sosial inkludering, og vil motarbeide utenforskap i musikk- og kulturfeltet. Ett av tiltakene er å videreutvikle og opprettholde nåværende nivå innen prosjektet ”Musikk i fengsel og frihet” (Miff), både gjennom aktivitet og politisk arbeid i samarbeid med relevante aktører. Lag og organisasjoner som har krav på Voksenopplæringstilskudd kan også søke ekstratilskudd for ekstrautgifter man har med å tilrettelegge overfor deltakere som har behov for særskilt hjelp for å kunne delta i aktiviteten.