Nyheter  Tirsdag 1. januar 2019

ÅRSMØTE I VOSS MUSIKKRÅD

Dato: Torsdag 30. januar 2019 kl. 19.00

Vert halde i det nye møtelokalet til Vossa Jazz (vis a vis Vossevangen hotell)

Følgjande saker vert handsama av årsmøte:

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Val av møteleiar og skrivar
  3. Årsmelding for 2018
  4. Rekneskap for 2018
  5. Handsaming av innkomne framlegg
  6. Val

Vel møtt!

Årsmelding