Nyheter  Fredag 27. september 2019

Kommunale kulturmidlar haust 2019

Kommunale kulturmidlar 2019 til realisering av tiltak i kulturplan, born og unge, anna kulturarbeid, kulturminnevern og kulturbygg skal fordelast

Sjå Voss kommune for meir informasjon.Det skal leverast elektronisk søknad. Klikk her for å registrere ny søknad. (Velg ny brukar -> I feltet "Søk etter skjema" skriver du inn "kulturtilskudd" og velger type tilskudd i skjema.)Lykke til….

Søknadsfrist er 1. oktober 2019

Generelt om tilskot frå Voss kommune