0 - Regelverk

Vestland musikkråd gir gjennom Musikkens studieforbund (MSF) tilskudd til voksenopplæring i musikk. VO-tilskudd er et skattefritt tilskudd til organisert opplæring for amatøraktivitet innen musikk. Det er viktig å lese alle punktene under, da man må signere på at man har lest regelverket.

  • Organisert vil si at man må være medlem i en av MSF sine medlemsorganisasjoner for å få denne støtten. Trykk på lenken over, rull nedover siden, og velg "Medlem i Musikkens studieforbund". Medlemmer i Norges korforbund søker som vanlig direkte til dem.
  • Amatør vil i denne sammenhengen si at man ikke er profesjonell musiker som lever av musikkaktiviteten.
  • Hvis man er minimum tre personer over 14 år som øver sammen i et band, kor, orkester o.a. kan man få undervisnings-/øvingsstøtte på kroner 40,- per time hvis man øver uten lærer (som band gjør), eller kr. 100,- per time hvis man øver med lærer (dirigent). Timesatsen kan bli nedjustert i tilfeller der potten er tom.
  • Det enkelte kurs må ha en varighet på minimum 8 timer.
  • Kontaktpersonen må være fylt 18 år.
  • Alle kurs (øvinger) søkes om forhåndsvis og rapporteres etterskuddsvis via nett der man også søker for de kommende semestrene ved å opprette nye kurs på egen hånd. Ikke bli redd hvis du ikke er vant til å være på nett - vi i Vestland musikkråd loser deg gjennom skritt for skritt.
  • Søknads- og rapporteringsfrist er 30. juni og 31. desember, men ta kontakt hvis du har glemt å søke så skal vi prøve å hjelpe deg.
  • Utbetalingsdatoer: Vårsemesteret betales ut i første halvdel av november, høstsemesteret betales ut i løpet av april.
  • Musikkens studieforbund har enkelte emneområder som kan gis høyere tilskudd. Dette prioriterte tilskuddet forbeholdes normalt fylkes- og kretsledd av medlemsorganisasjonene i MSF, ikke vanlige lag. Les mer om de prioriterte emnene her.
  • Er det behov for tilrettelegging av undervisningen? Har noen av deltakerne behov for praktiske tiltak for å kunne delta (trengs det noter med stor skrift grunnet synshemming, er det behov for ekstra lærer eller annet), kan det søkes tilretteleggingstilskudd for å dekke ekstrautgifter i forbindelse med dette.

Lovverket

Her finner du Voksenopplæringsloven samt forskrifter.

Katarina Wolff
Rådgiver
Vestland musikkråd