0 - Regelverk

Vestland musikkråd gir gjennom Musikkens studieforbund (MSF) tilskudd til voksenopplæring i musikk. VO-støtte er et skattefritt tilskudd til organisert opplæring for amatøraktivitet innen musikk. Organisert vil si at man må være medlem i en av MSF sine medlemsorganisasjoner for å få denne støtten. Medlemmer i Norges korforbund søker som vanlig direkte til dem.

Hvis man er minimum tre personer over 14 år som øver sammen i et band, kor, orkester o.a. kan man få undervisnings-/øvingsstøtte på kroner 40,- per time hvis man øver uten lærer (som band gjør), eller kr. 100,- per time hvis man øver med lærer (dirigent). Timesatsen kan bli nedjustert i tilfeller der potten er tom.
Det enkelte kurs må ha en varighet på minimum 8 timer.
Kontaktpersonen må være fylt 18 år.
Alle kurs (øvinger) søkes om forhåndsvis og rapporteres etterskuddsvis via nett der man også søker for de kommende semestrene ved å opprette nye kurs på egen hånd. Ikke bli redd hvis du ikke er vant til å være på nett - vi i Vestland musikkråd loser deg gjennom skritt for skritt. Har du ikke datamaskin tilgjengelig kan vi hjelper deg selv om du bare har fylt ut en "gammeldags" fremmøteliste. Søknads- og rapporteringsfrist er 30. juni og 31. desember, men ta kontakt hvis du har glemt å søke så skal vi prøve å hjelpe deg.
Utbetalingsdatoer: Vårsemesteret betales ut i første halvdel av november, høstsemesteret betales ut i løpet av april.

Musikkens studieforbund har enkelte emneområder som kan gis høyere tilskudd. Les mer om de prioriterte emnene her.

Er det behov for tilrettelegging av undervisningen? Har noen av deltakerne behov for praktiske tiltak for å kunne delta (trengs det noter med stor skrift grunnet synshemming, er det behov for ekstra lærer eller annet), kan det søkes tilretteleggingstilskudd for å dekke ekstrautgifter i forbindelse med dette.

Lovverket

Her finner du Voksenopplæringsloven samt forskrifter.