VELKOMEN TIL NETTSIDA TIL VOSS MUSIKKRÅD

Kommunale kulturmidlar 2019 til song og musikk og anna kulturarbeid.

Kommunale kulturmidlar haust 2019.

Kommunale tilskotsmidlar vår 2019 skal fordelast.

Det skal leverast elektronisk søknad.

Klikk her for å registrere ny søknad

Velg ny brukar

I feltet "Søk etter skjema" skriver du inn "kulturtilskudd" og velger type tilskudd i skjema.

Lykke til….

Søknadsfrist 1. mars 2019

Retninglinjer for tildeling av kommunale kulturtilskot i Voss kommune

Generelt om tilskot frå Voss kommune...

ÅRSMØTE I VOSS MUSIKKRÅD

Dato: Torsdag 30. januar 2019 kl. 19.00

Vert halde i det nye møtelokalet til Vossa Jazz (vis a vis Vossevangen hotell)

Følgjande saker vert handsama av årsmøte:

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Val av møteleiar og skrivar
  3. Årsmelding for 2018
  4. Rekneskap for 2018
  5. Handsaming av innkomne framlegg
  6. Val


    Vel møtt!

    Årsmelding

kurs i Tilskuddsportalen, tysdag 27. februar kl. 18-20 i kantina på Tinghuset

Det vert kurs i Tilskuddsportalen, tysdag 27. februar kl. 18-20 i kantina på Tinghuset. Kurset er gratis. Les meir her:

For meir info og påmelding klikk her...

Påmeldingsfrist 15. februar.

Ny standard for musikkrom på høring - Høringsseminarer

Standard Norge har sendt ut på høring en ny Norsk Standard med tittelen "prNS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse". Den nye standarden vil bli et viktig redskap for kommuner, planleggere, musikere og andre som ønsker å skape egnete lydforhold i nye og eksisterende musikklokaler. Les mer...

Kontakt oss

Voss musikkråd

e-post:  post(a)vossmusikkrad.no

KONTAKTSKJEMA