VELKOMEN TIL NETTSIDA TIL VOSS MUSIKKRÅD

Kommunale kulturmidlar 2018 til realisering av tiltak i kulturplan, lokale kulturbygg og anna kulturarbeid.

Kommunale kulturmidlar haust 2018.

Kommunale tilskotsmidlar haust 2018 skal fordelast.

Det skal leverast elektronisk søknad.

Klikk her for å registrere ny søknad

Velg ny brukar

I feltet "Søk etter skjema" skriver du inn "kulturtilskudd" og velger type tilskudd i skjema.

Lykke til….

Søknadsfrist 1. oktober 2018

Retninglinjer for tildeling av kommunale kulturtilskot i Voss kommune

Generelt om tilskot frå Voss kommune...

kurs i Tilskuddsportalen, tysdag 27. februar kl. 18-20 i kantina på Tinghuset

Det vert kurs i Tilskuddsportalen, tysdag 27. februar kl. 18-20 i kantina på Tinghuset. Kurset er gratis. Les meir her:

For meir info og påmelding klikk her...

Påmeldingsfrist 15. februar.


ÅRSMØTE I VOSS MUSIKKRÅD

Dato: Torsdag 25. januar 2018 kl. 19.30

Vert halde i det nye møtelokalet til Vossa Jazz (vis a vis Vossevangen hotell)

Følgjande saker vert handsama av årsmøte:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Val av møteleiar og skrivar
 3. Årsmelding for 2017
 4. Rekneskap for 2017
 5. Handsaming av innkomne framlegg
  a. Framlegg til endring av vedtektene
 6. Val


  Vel møtt!

  Årsmelding
  Framlegg endring vedtekter

Ny standard for musikkrom på høring - Høringsseminarer

Standard Norge har sendt ut på høring en ny Norsk Standard med tittelen "prNS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse". Den nye standarden vil bli et viktig redskap for kommuner, planleggere, musikere og andre som ønsker å skape egnete lydforhold i nye og eksisterende musikklokaler. Les mer...

Kontakt oss

Voss musikkråd

e-post:  post(a)vossmusikkrad.no

KONTAKTSKJEMA