Aktiviteter i regi av Voss musikkråd og medlemmene

Voss musikkråd har enkelte egne aktiviteter. I tillegg er vi med i rekke aktiviteter på vegne av hele musikklivet i kommunen. Vi arbeidert på bred plan med tiltak og prosjekter som medlemmene våre ønsker.

Kulturhuset - oppsummering og status etter eit års drift

Miljø- og kulturutvalet handsama saka til møtet 1. mars 2012. Utvalet ynskjer med dette å invitera interesserte til å koma med sine innspel til saksdokumentet.

Nye kultursjefar i Voss kommune

Gunnhild Utkvitne er tilsett som kommunalsjef for den nyoppretta kommunalavdelingen "Kultur og fritid" som offisielt trer i funksjon frå i 1. september 2010.

Oppstart lag og organisasjonar hausten 2010

Dei fleste av medlemmane i Voss musikkråd har starta opp att haustsesongen. Her frå Voss Musikklag si første øving i kantina på Voss ungdomsskule.

Kontakt oss

Voss musikkråd

e-post:  post(a)vossmusikkrad.no

KONTAKTSKJEMA