Kulturhuset - oppsummering og status etter eit års drift

15.05.2014 13:34 Skrevet av

Miljø- og kulturutvalet handsama saka til møtet 1. mars 2012. Utvalet ynskjer med dette å invitera interesserte til å koma med sine innspel til saksdokumentet.

Innspel kan sendast kulturhussjef Per Støyva på e-post: : per.stoyva@voss.kommune.no

Frist for innspel: 12.april 2012

Les meir på kommunen si heimeside....


Nye kultursjefar i Voss kommune

Gunnhild Utkvitne er tilsett som kommunalsjef for den nyoppretta kommunalavdelingen "Kultur og fritid" som offisielt trer i funksjon frå i 1. september 2010.Oppstart lag og organisasjonar hausten 2010

Dei fleste av medlemmane i Voss musikkråd har starta opp att haustsesongen. Her frå Voss Musikklag si første øving i kantina på Voss ungdomsskule.


Kontakt oss

Voss musikkråd

e-post:  post(a)vossmusikkrad.no

KONTAKTSKJEMA