Her legges ut innkallinger og referater fra møtene i rådet

ÅRSMØTE I VOSS MUSIKKRÅD

Dato: Torsdag 25. januar 2018 kl. 19.30

Vert halde i det nye møtelokalet til Vossa Jazz (vis a vis Vossevangen hotell)

Følgjande saker vert handsama av årsmøte:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Val av møteleiar og skrivar
 3. Årsmelding for 2017
 4. Rekneskap for 2017
 5. Handsaming av innkomne framlegg
  a. Framlegg til endring av vedtektene
 6. Val


  Vel møtt!

  Årsmelding
  Framlegg endring vedtekter

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2011
(arsmelding-2011.pdf, 12kB)

/share/mime/48/pdf.png Referat frå årsmøte 2011
(referat-arsmote-2011.pdf, 8kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2010
(arsmelding-2010.pdf, 14kB)

/share/mime/48/pdf.png Referat frå årsmøte 2010
(referat-arsmote-2010.pdf, 8kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2009
(arsmelding-2009.pdf, 668kB)

/share/mime/48/pdf.png Referat frå årsmøte 2009
(referat-arsmote-2009.pdf, 8kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2008
(arsmelding-2008.pdf, 681kB)

/share/mime/48/pdf.png Referat frå årsmøte 2008
(referat-arsmote-2008.pdf, 6kB)

Kontakt oss

Voss musikkråd

e-post:  post(a)vossmusikkrad.no

KONTAKTSKJEMA