Musikkpolitikk

Kulturpolitikk
Voss musikkråd er et høringsorgan og jobber med påvirkning overfor kommunen i musikkpolitiske saker. Vi deltar på en del av de politiske møtene, blir invitert til å avgi uttalelser i saker som angår musikklivet og prøver å påvirke både politikere og administrasjon etter beste evne.

Hordaland musikkråd - Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund
Vi er medlem i Hordaland musikkråd, som igjen er tilsluttet Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. Gjennom dette påvirker vi både lokale, fylkeskommunale og statlige myndigheter for å bedre arbeidsbetingelsene for vårt lokale musikkliv.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ny standard for musikkrom på høring - Høringsseminarer

Standard Norge har sendt ut på høring en ny Norsk Standard med tittelen "prNS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse". Den nye standarden vil bli et viktig redskap for kommuner, planleggere, musikere og andre som ønsker å skape egnete lydforhold i nye og eksisterende musikklokaler. Les mer...

Sterkt uroa over kutt i tilskot til kor og orkester

Voss musikkråd heldt medlemsmøte torsdag 18.04.2013. Tema: Styrking av råmevilkåra for kommunalt tilskot til song og musikk.
Utgangspunktet var MKU sak 12/13, Fordeling av kulturmidlar 2013. Møtet resulterte i at musikkrådet sendte eit brev til Utval for miljø og kultur (MKU) i Voss kommune.

Me treng musikklina på Gymnaset!

Det er skræmande å sjå at Fylkeskommunen vil flytta musikklina på Gymnaset til Bergensområdet. Musikklina er etter kvart vorte eit viktig kompetansesenter for musikk i indre region av Hordaland. Ved sida av Ole Bull Akademiet, Kulturskulen og Folkehøgskulen, er musikklin a på Gymnaset med på å skapa ein heilskap i musikkutdanninga på Voss

Signer underskriftkampanjen her...

Kontakt oss

Voss musikkråd

e-post:  post(a)vossmusikkrad.no

KONTAKTSKJEMA