kurs i Tilskuddsportalen, tysdag 27. februar kl. 18-20 i kantina på Tinghuset

30.01.2018 15:18 Skrevet av

Det vert kurs i Tilskuddsportalen, tysdag 27. februar kl. 18-20 i kantina på Tinghuset. Kurset er gratis. Les meir her:

For meir info og påmelding klikk her...

Påmeldingsfrist 15. februar.

Tilskuddsportalen er ei netteneste som kommunen tilbyr frivillige lag og foreiningar.

Inne i portalen kan du:

• få ei fullstendig oversikt over tilskotsordningar etter tema

• søka etter tilskotsordningar

• lesa nyhende om tilskot følgja med på komande søknadsfristar i kalenderen

Ein føresetnad for å nytta Tilskotsportalen er at organisasjonen eller foreininga har eit organisasjonsnummer. Dette får du gjennom å registrera organisasjonen din i Frivillighetsregisteret.

 her...


Ny standard for musikkrom på høring - Høringsseminarer

Standard Norge har sendt ut på høring en ny Norsk Standard med tittelen "prNS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse". Den nye standarden vil bli et viktig redskap for kommuner, planleggere, musikere og andre som ønsker å skape egnete lydforhold i nye og eksisterende musikklokaler. Les mer...Sterkt uroa over kutt i tilskot til kor og orkester

Voss musikkråd heldt medlemsmøte torsdag 18.04.2013. Tema: Styrking av råmevilkåra for kommunalt tilskot til song og musikk.
Utgangspunktet var MKU sak 12/13, Fordeling av kulturmidlar 2013. Møtet resulterte i at musikkrådet sendte eit brev til Utval for miljø og kultur (MKU) i Voss kommune.

Sterkt uroa over kutt i tilskot til kor og orkester - les hele saken


Kontakt oss

Voss musikkråd

e-post:  post(a)vossmusikkrad.no

KONTAKTSKJEMA