Sterkt uroa over kutt i tilskot til kor og orkester

15.05.2014 14:01 Skrevet av

Voss musikkråd heldt medlemsmøte torsdag 18.04.2013. Tema: Styrking av råmevilkåra for kommunalt tilskot til song og musikk.
Utgangspunktet var MKU sak 12/13, Fordeling av kulturmidlar 2013. Møtet resulterte i at musikkrådet sendte eit brev til Utval for miljø og kultur (MKU) i Voss kommune.

Brevet fekk meget god eksponering i Hordaland sist laurdag etter at brevet vårt vart sendt til MKU i Voss kommune (sjå vedlegg).

Det er viktig at medlemmane følgjer opp med så mange som mogleg av våre medlemmar søkjer om tilskotsmidlar frå kommunen. Då gjev me klåre signal om at tilskotsråmene til lokalt kulturarbeid må aukast.

Musikkrådet oppmodar vidare våre medlemmar om å melda seg inn i Voss Kulturråd slik at me får ein sterkare stemme inn mot kommunen. Dette gjer ein enklast ved å velge knappen VOSS KULTURRÅD i høgre meny eller ved å sende ein e-post til post@vosskulturrad.net med kontaktopplysningar om laget evt. gå til nettsida www.vosskulturrad.net


Ny standard for musikkrom på høring - Høringsseminarer

Standard Norge har sendt ut på høring en ny Norsk Standard med tittelen "prNS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse". Den nye standarden vil bli et viktig redskap for kommuner, planleggere, musikere og andre som ønsker å skape egnete lydforhold i nye og eksisterende musikklokaler. Les mer...Me treng musikklina på Gymnaset!

Det er skræmande å sjå at Fylkeskommunen vil flytta musikklina på Gymnaset til Bergensområdet. Musikklina er etter kvart vorte eit viktig kompetansesenter for musikk i indre region av Hordaland. Ved sida av Ole Bull Akademiet, Kulturskulen og Folkehøgskulen, er musikklin a på Gymnaset med på å skapa ein heilskap i musikkutdanninga på Voss

Signer underskriftkampanjen her...

Me treng musikklina på Gymnaset! - les hele saken


Kontakt oss

Voss musikkråd

e-post:  post(a)vossmusikkrad.no

KONTAKTSKJEMA