Sterkt uroa over kutt i tilskot til kor og orkester

30.01.2018 14:34 Skrevet av

Voss musikkråd heldt medlemsmøte torsdag 18.04.2013. Tema: Styrking av råmevilkåra for kommunalt tilskot til song og musikk.
Utgangspunktet var MKU sak 12/13, Fordeling av kulturmidlar 2013. Møtet resulterte i at musikkrådet sendte eit brev til Utval for miljø og kultur (MKU) i Voss kommune.

Brevet fekk meget god eksponering i Hordaland sist laurdag etter at brevet vårt vart sendt til MKU i Voss kommune (sjå vedlegg).

Det er viktig at medlemmane følgjer opp med så mange som mogleg av våre medlemmar søkjer om tilskotsmidlar frå kommunen. Då gjev me klåre signal om at tilskotsråmene til lokalt kulturarbeid må aukast.

Musikkrådet oppmodar vidare våre medlemmar om å melda seg inn i Voss Kulturråd slik at me får ein sterkare stemme inn mot kommunen. Dette gjer ein enklast ved å velge knappen VOSS KULTURRÅD i høgre meny eller ved å sende ein e-post til post@vosskulturrad.net med kontaktopplysningar om laget evt. gå til nettsida www.vosskulturrad.net


Ny standard for musikkrom på høring - Høringsseminarer

Standard Norge har sendt ut på høring en ny Norsk Standard med tittelen "prNS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse". Den nye standarden vil bli et viktig redskap for kommuner, planleggere, musikere og andre som ønsker å skape egnete lydforhold i nye og eksisterende musikklokaler. Les mer...kurs i Tilskuddsportalen, tysdag 27. februar kl. 18-20 i kantina på Tinghuset

Det vert kurs i Tilskuddsportalen, tysdag 27. februar kl. 18-20 i kantina på Tinghuset. Kurset er gratis. Les meir her:

For meir info og påmelding klikk her...

Påmeldingsfrist 15. februar.

kurs i Tilskuddsportalen, tysdag 27. februar kl. 18-20 i kantina på Tinghuset - les hele saken


Kontakt oss

Voss musikkråd

e-post:  post(a)vossmusikkrad.no

KONTAKTSKJEMA