VELKOMEN TIL NETTSIDA TIL VOSS MUSIKKRÅD

Kommunale kulturmidlar 2017 til Born og unge, kulturminnevern, kulturbygg og anna kulturarbeid

Kommunale kulturmidlar haust 2017.

Kommunale tilskotsmidlar haust 2017 skal fordelast.

EKSTRA KULTURMIDLAR

Det vert kr. 150.000,- meir å søkje på ved haustuttdelinga 2017.

 sjå www.voss.kommune.no

Det skal leverast elektronisk søknad.

Klikk her for å registrere ny søknad

Velg ny brukar

I feltet "Søk etter skjema" skriver du inn "kulturtilskudd" og velger type tilskudd i skjema.

Lykke til….

Søknadsfrist 1. oktober 2017

Retninglinjer for tildeling av kommunale kulturtilskot i Voss kommune

Generelt om tilskot frå Voss kommune...

ÅRSMØTE I VOSS MUSIKKRÅD

Dato: Onsdag 25. januar 2017 kl. 19.00

Vert halde i møtelokale i Hålandshuset (2. etg. over Tre Brør kafè)

Følgjande saker vert handsama av årsmøte:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Val av møteleiar og skrivar
 3. Årsmelding for 2016
 4. Rekneskap for 2016
 5. Handsaming av innkomne framlegg
  a. Framlegg til endring av vedtektene
 6. Val


  Vel møtt!

  Årsmelding
  Framlegg endring vedtekter

Ny standard for musikkrom på høring - Høringsseminarer

Standard Norge har sendt ut på høring en ny Norsk Standard med tittelen "prNS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse". Den nye standarden vil bli et viktig redskap for kommuner, planleggere, musikere og andre som ønsker å skape egnete lydforhold i nye og eksisterende musikklokaler. Les mer...

Sterkt uroa over kutt i tilskot til kor og orkester

Voss musikkråd heldt medlemsmøte torsdag 18.04.2013. Tema: Styrking av råmevilkåra for kommunalt tilskot til song og musikk.
Utgangspunktet var MKU sak 12/13, Fordeling av kulturmidlar 2013. Møtet resulterte i at musikkrådet sendte eit brev til Utval for miljø og kultur (MKU) i Voss kommune.

Kontakt oss

Voss musikkråd

e-post:  post(a)vossmusikkrad.no

KONTAKTSKJEMA