Om oss

Voss Musikkråd (VMR) er ein paraplyorganisasjon  for alle lag som driv med song og musikk på Voss. Me har ca. 24 medlemsslag.

Laga  representerar mange greiner: rock, jazz, klassisk, folkemusikk, religiøs song og korpsmusikk.
Eksempel på typar av lag er: Kor i ulike storeikar, skulemusikkorps, hornmusikk, symfoniorkester, spelemannslag, og dessutan arrangørlag som Musikkens Vener, Vossajazz, Rockens venner, Voss Bluesklubb osv.

VMR  er tilslutta Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund og er underlagt avdelinga i Hordaland. VMR er og eit tilrådingsorgan for Voss kommune når det gjeld musikksaker.
VMR er eit sjølvstendig råd som er vald  av medlemslaga.

Årsmøte er i slutten av januar.

Kontakt oss

Voss musikkråd

e-post:  post(a)vossmusikkrad.no

KONTAKTSKJEMA