Styret 2015 fv Halvard, Aslak og Øystein. (Kjartan og Knut var ikkje med på bilde)

Oversikt over styret

Leder Øystein Dahl
 906 72 446
Sekretær Halvar Bjørgo
 404 03 880
 Styremedlem Aslak Himle
 482 16 177
 Styremedlem Kjartan Ringheim
 412 06 358
 Styremedlem Knut Bryn
 909 56 931
 1. vara Lajla Selland  920 66 975

Kontakt oss

Voss musikkråd

e-post:  post(a)vossmusikkrad.no

KONTAKTSKJEMA