KOMP-midler

KOMP er Norsk musikkråds støtteordning for opplæring og kompetanseheving innen de rytmiske sjangere. Søknadsskjemaet på nett er åpent 1. til 15. desember hver år - klikk her...

 


Andre tilskuddsordninger - se fylkesmusikkrådet

For mer informasjon om tilskuddsordninger for musikklivet, se Hordaland musikkråds sider om tilskudd. Du kan også kontakte dem direkte - de har kontor i kulturhuset.

Tilskudd til voksenopplæring

Lag som er medlem i en landsomfattende musikkjorganisasjon kan søke om voksenopplæringsstøtte for den opplæring som gis på øvelser, seminarer etc. Søknad skal sendes til Hordaland musikkråd - søk før kursstart.

Kommunale kulturmidlar 2017 til Born og unge, kulturminnevern, kulturbygg og anna kulturarbeid

Kommunale kulturmidlar haust 2017.

Kommunale tilskotsmidlar haust 2017 skal fordelast.

EKSTRA KULTURMIDLAR

Det vert kr. 150.000,- meir å søkje på ved haustuttdelinga 2017.

 sjå www.voss.kommune.no

Det skal leverast elektronisk søknad.

Klikk her for å registrere ny søknad

Velg ny brukar

I feltet "Søk etter skjema" skriver du inn "kulturtilskudd" og velger type tilskudd i skjema.

Lykke til….

Søknadsfrist 1. oktober 2017

Retninglinjer for tildeling av kommunale kulturtilskot i Voss kommune

Generelt om tilskot frå Voss kommune...

Kommunale tilskottsmidlar til kulturføremål i 2010-budsjettet skal fordelast.

Stønadsmidlane til Song og Musikklag vart fordelte i vår. Attende til fordeling står midlar til: Ungdomsarbeid - Anna kulturarbeid - Kulturminnevern -   Kulturbygg 

Kontakt oss

Voss musikkråd

e-post:  post(a)vossmusikkrad.no

KONTAKTSKJEMA