Kommunale tilskottsmidlar til kulturføremål i 2010-budsjettet skal fordelast.

15.05.2014 13:24 Skrevet av

Stønadsmidlane til Song og Musikklag vart fordelte i vår. Attende til fordeling står midlar til: Ungdomsarbeid - Anna kulturarbeid - Kulturminnevern -   Kulturbygg 

Tilskott kan gjevast til:

Søknader som skal handsamast ved denne tildelinga, må vera Voss kommune i hende innan 15. oktober  2010.

Søknadsskjema og nærare opplysningar om stønads­ordningane  kan  hentast i Servicetorget, Voss Tinghus, eller bruk lekkja nedanfor!

Nærare info: tlf 56519400 Servicetorget. eller klikk her

KLIKK FOR SØKNADSSKJEMA


KOMP-midler

KOMP er Norsk musikkråds støtteordning for opplæring og kompetanseheving innen de rytmiske sjangere. Søknadsskjemaet på nett er åpent 1. til 15. desember hver år - klikk her...

 


KOMP-midler - les hele sakenAndre tilskuddsordninger - se fylkesmusikkrådet

For mer informasjon om tilskuddsordninger for musikklivet, se Hordaland musikkråds sider om tilskudd. Du kan også kontakte dem direkte - de har kontor i kulturhuset.Tilskudd til voksenopplæring

Lag som er medlem i en landsomfattende musikkjorganisasjon kan søke om voksenopplæringsstøtte for den opplæring som gis på øvelser, seminarer etc. Søknad skal sendes til Hordaland musikkråd - søk før kursstart.

Tilskudd til voksenopplæring - les hele saken
Kontakt oss

Voss musikkråd

e-post:  post(a)vossmusikkrad.no

KONTAKTSKJEMA