Tilskudd til voksenopplæring

15.05.2014 12:26 Skrevet av Hordaland musikkråd

Lag som er medlem i en landsomfattende musikkjorganisasjon kan søke om voksenopplæringsstøtte for den opplæring som gis på øvelser, seminarer etc. Søknad skal sendes til Hordaland musikkråd - søk før kursstart.

SE OGSÅ NETTSIDEN TIL HORDALAND MUSIKKRÅD

Krav for å få tilskudd til opplæring:
- Må være medlem i landsomfattende musikkorganisasjon tilknyttet Musikkens studieforbund
- Tilskudd gis til gruppeopplæring med minimum 3 personer - disse må fylle 14 år i løpet av kalenderåret
- Opplæringen må følge en studieplan

Tilskuddssatser og beregning av timer:
Det gis inntil kr 100 pr time med lærerkostnader, og inntil kr 40 pr time uten lærerkostnader

Hvem administrerer ordningen og hvor søker du?
Voksenopplæringsordningen hører til Musikkens studieforbund (MSF). Det er Hordaland musikkråd som behandler søknader og fordeler tilskudd til musikklag i Hordaland - se også http://www.musikkensstudieforbund.no/vo/


KOMP-midler

KOMP er Norsk musikkråds støtteordning for opplæring og kompetanseheving innen de rytmiske sjangere. Søknadsskjemaet på nett er åpent 1. til 15. desember hver år - klikk her...

 


KOMP-midler - les hele sakenAndre tilskuddsordninger - se fylkesmusikkrådet

For mer informasjon om tilskuddsordninger for musikklivet, se Hordaland musikkråds sider om tilskudd. Du kan også kontakte dem direkte - de har kontor i kulturhuset.Kommunale kulturmidlar 2018 til realisering av tiltak i kulturplan, lokale kulturbygg og anna kulturarbeid.

Kommunale kulturmidlar haust 2018.

Kommunale tilskotsmidlar haust 2018 skal fordelast.

Det skal leverast elektronisk søknad.

Klikk her for å registrere ny søknad

Velg ny brukar

I feltet "Søk etter skjema" skriver du inn "kulturtilskudd" og velger type tilskudd i skjema.

Lykke til….

Søknadsfrist 1. oktober 2018

Retninglinjer for tildeling av kommunale kulturtilskot i Voss kommune

Generelt om tilskot frå Voss kommune...

Kommunale kulturmidlar 2018 til realisering av tiltak i kulturplan, lokale kulturbygg og anna kulturarbeid. - les hele sakenKommunale tilskottsmidlar til kulturføremål i 2010-budsjettet skal fordelast.

Stønadsmidlane til Song og Musikklag vart fordelte i vår. Attende til fordeling står midlar til: Ungdomsarbeid - Anna kulturarbeid - Kulturminnevern -   Kulturbygg 

Kommunale tilskottsmidlar til kulturføremål i 2010-budsjettet skal fordelast. - les hele saken


Kontakt oss

Voss musikkråd

e-post:  post(a)vossmusikkrad.no

KONTAKTSKJEMA