Nyheter  Tirsdag 30. april 2019

I 2018 passerte Musikkens studieforbund 26 millioner i utbetalte kurstilskudd.

Ved oppsummering av 2018, finner vi at det samlede studietimetallet i Musikkens studieforbund summerer seg til 295 996. Med dette er MSF Norges største studieforbund. Korsang er det største emnet. Ca. 160 000 av studietimene er innenfor feltet korsang og vokalopplæring, men også samspill i band vokser, og utgjør i dag ca. 70 000 timer årlig.

Bak tallene skjuler det seg fantastisk mye god opplæring. Vi ser at kurs gjennomføres over hele landet, og at både nye og gamle deltakere slutter opp rundt de gode tilbudene våre medlemsorganisasjoner og fylkesledd leverer hver uke hele året.

I Aust-Agder ble det gjennomført 10.477 kurstimer innenfor estetiske fag hvorav 4.094 timer var gjennom våre medlemslag- og organisasjoner. Aust-Agder musikkråd er dermed største studieforbundet i fylket innen estetiske fag.
Vi ser fram til videre samarbeid med våre medlemmer om kursvirksomheten i 2019!