Nyheter  Fredag 28. april 2023

Agder musikkråd – medlems- og årsmøte med stor oppslutning fra musikklivet

Pressemelding
Samme dag som Regjeringen la fram historiens første strategi for frivillig kulturliv, møttes 30 delegater og noen gjester til musikkrådets medlems- og årsmøte torsdag kveld.

Ekstra gledelig var det at deltakerne representerte mange av de 43 medlemsorganisasjoner og lokale råd som er tilsluttet rådet. Temadelen på møtet ga et variert og interessant innblikk i hvordan det står til både i utøvergrupper, konsertarrangører og andre musikkaktører i fylket. Her ble utfordringer etter pandemien, reduserte tilskudd i 2023 og ikke minst mangelen på egnede lokaler til musikkaktivitet tatt opp, men det kom også gledelige nyheter om spenstige rekrutteringstiltak og aktiviteter. Møtet fikk også besøk fra sentralt hold i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, og fra kulturavdelingen i fylkeskommunen.

Musikkens kompetansesenter med 43 landsomfattende medlemsorganisasjoner
Musikkrådet er en betydelig aktør i norsk musikkliv og har 43 landsomfattende musikkorganisasjoner som medlemmer i tillegg til flere regionale og lokale medlemmer.
Agder musikkråd er regionledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund og er Agderfylkenes kompetanse- og samarbeidsorgan som omfatter alt fra yrkes- til fritidsmusikere og alle musikksjangre.

Årsmøtet er musikkrådets høyeste organ og behandler blant annet strategi- og handlingsprogram for de kommende år. Planen er styrets viktigste verktøy for arbeidet, og styret bestemmer hva rådet skal arbeide med. Styret er også ansvarlig for den daglige driften av musikkrådet og arbeidsgiver for de ansatte i sekretariatet som har kontorer i Arendal og Kristiansand.

Styrets viktigste oppgave det kommende året er å legge til rette for at organisasjonen og nettverkene i Agder får en god utvikling der alle deler av musikklivet blir inkludert og ivaretatt. Service, veiledning og økonomisk støtte til musikklivet blir naturligvis høyt prioritert blant annet gjennom årsmøtets avsetning av tilskuddsmidler for 2023 og 2024. I tillegg vil musikklokaler og etablering av lokale musikk/kulturråd være en viktig satsning kommende periode.

At Regjeringen samme dag publiserte «Rom for deltakelse» - regjeringens kulturfrivillighetsstrategi (2023-2025) som er historiens første strategi for det frivillige kulturlivet, gir håp om at frivillig musikkliv kan se fram til bedre kår framover. Det trengs virkelig!

Styre med solid kompetanse
Årsmøtet har valgt et styre med solid forankring i musikklivet og som representerer bredden fra yrkes- til fritidsmusikkliv, fra amatør til profesjonell.
Styret i perioden 2023 - 2024:
Leder: Per Qvarnstrøm
Nestleder: Torunn Charlotte Nyberg
Styremedlemmer: Anette Bylund, Tove Linda Høgstøl, Eirik Dørsdal, og Sabrina Gabrielsen.
Varamedlemmer: Dag G. Aasland og Jon Gløersen

Arendal, 27.april 2023
Inger Haugan Aasland – daglig leder i Agder musikkråd