Nyheter  Torsdag 9. september 2021

Agder musikkråd - nytt styre

Årsmøte i Agder musikkråd i havn og nytt styre valgt.
Signert protokoll og øvrige saker finner du her Årsmøte 2021 – Agder musikkråd

Etter at musikkrådene i Aust- og Vest-Agder fusjonerte i juni 2020, har det nye styret og administrasjonen hatt et særdeles utfordrende første driftsår som Agder musikkråd. Men til tross for avlysninger og utsettelser av musikktiltak/tilbud, stadige nye smittevernregler etc., har man heldigvis klart å gjennomføre noen viktige planlagte tiltak. Årsmøtet 2021 ble også utsatt fra april til august, men 26. august kunne endelig årsmøtet avvikles med fysisk deltakelse. Møtet hadde god oppslutning og foruten årsmøtesaker og valg av nytt styre fikk deltakerne en verbal og musikalsk introduksjon om Unesco Setesdal og et lynkurs i tilskuddsordninger.

Viktig kompetansesenter med 40 medlemsorganisasjoner
Musikkrådet er en betydelig aktør i norsk musikkliv og har 40 landsomfattende musikkorganisasjoner som medlemmer i tillegg til flere regionale og lokale medlemmer. Agder musikkråd er regionledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund og er Agderfylkenes kompetanse- og samarbeidsorgan som omfatter alt fra yrkes- til fritidsmusikere og alle musikksjangre. Årsmøtet er musikkrådets høyeste organ og behandler blant annet strategi- og handlingsprogram for de kommende år. Planen er styrets viktigste verktøy for arbeidet og styret bestemmer hvordan de ulike tiltakene skal prioriteres. Styret er også ansvarlig for driften av musikkrådet og arbeidsgiver for de ansatte i sekretariatet som har kontorer i Arendal og Kristiansand.

Styrets viktigste oppgave det kommende året er å legge til rette for at organisasjonen og nettverkene i Agder får en god utvikling der alle deler av musikklivet blir inkludert og ivaretatt. Det gode samarbeidet man har etablert i første driftsår er et godt fundament å bygge videre på. Styret vil de nærmeste månedene vektlegge å støtte gjenåpningen av musikklivet, blant annet gjennom økonomisk støtte til ulike oppstarttiltak.

Nytt styre med solid kompetanse
Årsmøtet har valgt et styre med solid forankring i musikklivet og som representerer bredden fra yrkes- til fritidsmusikkliv, fra amatør til profesjonell. Følgende ble valgt på årsmøtet:

Styret:
Leder: Per Qvarnstrøm
Nestleder: Torunn Charlotte Nyberg
Styremedlemmer: Torgeir Fiane, Anette Bylund, Tor Morten Halvorsen, og Dag Ernst
Varamedlemmer: Tove Linda Høgstøl og Dag G. Aasland

Arendal, september 2021
Inger Haugan Aasland – daglig leder i Agder musikkråd

Fra årsmeldingens forside

Fra årsmeldingens forside