Nyheter  Torsdag 18. juni 2020

Agder musikkråd stiftet!

Musikklivets kompetanse- og samarbeidsorgan i Agder - pressemelding

Musikkrådene i Aust- og Vest-Agder hadde samlet musikklivet i Agder til felles årsmøte 16. juni der de to musikkrådene formelt ble fusjonert til nye Agder musikkråd. Årsmøtet valgte nytt styre som representerer stor bredde hva angår sjanger og geografisk tilhørighet, - og med solid erfaring og kunnskap om hele musikkfeltet i Agder. Årsmøtet var to-delt; de «gamle» musikkrådene behandlet 2019-aktiviteten og avviklet formelt sine respektive virksomheter. I del 2 ble Agder musikkråd formelt stiftet med nye vedtekter, strategiplan, budsjett og valg av styre.

Musikkrådet er en betydelig aktør i norsk musikkliv og har 36 landsomfattende musikkorganisasjoner som medlemmer i tillegg til flere regionale og lokale medlemmer.Agder musikkråd er regionledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund og er Agderfylkenes kompetanse- og samarbeidsorgan som omfatter alt fra yrkes- til fritidsmusikere og alle musikksjangre.

Årsmøtet er musikkrådets høyeste organ og behandler blant annet strategi- og handlingsprogram for de kommende år. Planen er styrets viktigste verktøy for arbeidet og styret bestemmer hvordan de ulike tiltakene skal prioriteres. Styret er også ansvarlig for driften av musikkrådet og arbeidsgiver for de ansatte i sekretariatet som har kontorer i Arendal og Kristiansand.

Styrets viktigste oppgave det nærmeste året er å legge til rette for at organisasjonen og nettverkene i de gamle fylkene får en god utvikling der alle deler av musikklivet blir inkludert og ivaretatt. Det gode samarbeidet man har hatt mellom de to tidligere fylkesmusikkrådene er et godt fundament å bygge videre på.

Nytt styre med solid kompetanse

Årsmøtet har valgt et styre med solid forankring i musikklivet og som representerer bredden fra yrkes- til fritidsmusikkliv, fra amatør til profesjonell. Følgende ble valgt på årsmøtet:

Styret:
Leder: Per Qvarnstrøm
Nestleder: Torunn Charlotte Nyberg
Styremedlemmer: Torgeir Fiane, Anette Bylund, Tor Morten Halvorsen, og Tove Linda Høgstøl
Varamedlemmer: Dag Ernst og Eirik Dørsdal

Valgkomité:
Leder: Anne Marie Almedal
Nestleder: Ole-Bjørn Gullbring
Medlemmer: Hans Lund og Martin Aanonsen
Varamedlemmer: Stian Brødsjø og Eva Rosdahl Solvang

Arendal, 16.juni 2020

Inger Haugan Aasland – daglig leder i Agder musikkråd