Nyheter  Onsdag 21. oktober 2020

Agder musikkråd trenger DIN hjelp

Vi sender nå ut en spørreundersøkelse til alle våre medlemmer, som vi håper alle tar seg tid til å besvare. Hensikten er å kartlegge tilskudd til musikkaktivitet i fylket, samt få en statusoppdatering på hvordan Covid19 påvirker tilgangen til øvingslokaler.

Etter at Aust- og Vest-Agder ble slått sammen til ett Agder ønsker Agder musikkråd å få en oversikt over tilskudd som våre medlemsorganisasjoner og enkeltlag har mottatt til musikkaktiviteter i sine respektive tidligere fylker de siste tre årene.

I tillegg til det ønsker vi tilbakemeldinger på hvordan tilgang til øvingslokaler er nå i den virkeligheten vi er i med Covid19.

Vi setter stor pris på om dere svarer på disse spørsmålene.

Dere kommer til spørreskjemaet ved å trykke på linken her.

NB! Spørreskjemaet blir sendt direkte til lag og også til organisasjonene, så det kan hende at noen får flere oppfordringer til å svare. Det holder å svare en gang.

Svarfristen er 6. november.