Nyheter  Mandag 22. februar 2021

Aktivitetsmidler for barn og unge i Agder

Agder musikkråd fordeler en pott aktivitetstilskudd på vegne av Agder fylkeskommune. Tilskudd skal gå til aktiviteter for barn og unge til og med 26 år. For å rekke neste søknadsbehandling må søknader være innsendt innen 15. mars.

Du finner retningslinjene for aktivitetsmidlene her:
https://www.musikk.no/agder/so...

NB! Tidligere fantes det eget søknadsskjema for denne tilskuddsordningen, men dette er nå under revisjon. Dere må derfor søke på vanlig måte og være ekstra påpasselig med å få med den informasjonen vi etterspør:
En søknad om midler skal inneholde opplysninger om innhold, mål og målgruppe for tiltaket, tid og sted for gjennomføring og et budsjett for tiltaket med oppstilling av alle inntekter og utgifter. Søkes det midler fra andre instanser skal dette være med i budsjettet.

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål.

Logo amr og afk