Nyheter  Tirsdag 19. mai 2020

Årsmøte med stiftelse av Agder musikkråd

Fra to musikkråd til Agder musikkråd
16. juni samles musikklivet i Agder til historisk årsmøte i Dyreparken hotell i Kristiansand der vi formelt skal stifte Agder musikkråd.
Nytt 2.juni: Du finner årsmøtesakene nederst i denne nyhetssaken.

1. januar i år ble Aust- og Vest-Agder som kjent ett fylke; Agder fylkeskommune. Som følge av dette vedtok årsmøtene til musikkrådene i Aust- og Vest-Agder å slå sammen musikkrådene til Agder musikkråd, men beholde to kontorer i henholdsvis Arendal og Kristiansand.

For at vi formelt skal å få avviklet de «gamle» musikkrådene og stiftet nye Agder musikkråd, må vi gjennomføre avviklingsmøte for de to fylkesmusikkrådene der vi behandler årsmelding og regnskap 2019. Deretter må vi samle de to årsmøtene til ett årsmøte og konstituere nye Agder musikkråd. Her behandles også nye vedtekter, strategi- og handlingsprogram, budsjett og dessuten velge styre for Agder musikkråd.

Vi ønsker å ha årsmøtene på én kveld og innkaller til det som blir et viktig og historisk årsmøte tirsdag 16. juni kl. 17:30 til ca. kl. 21:00 i møte-/konferanselokalene i Dyreparken hotell, Kristiansand. Endelig program med saksdokumenter sendes til påmeldte deltakere før møtet. Vi deler opp kvelden i to økter:

  • Separate årsmøter i henholdsvis Aust-Agder musikkråd og Vest-Agder musikkråd der årsmelding og regnskap 2019 blir behandlet.
  • Konstituerende årsmøte for Agder musikkråd – der vedtekter, strategi- og handlingsplan, budsjett og valg av styre skal behandles.

Mellom de to øktene blir det servering av mat og drikke, - og mulighet for uformell prat 😊

Årsmøtesaker blir sendt til påmeldte deltakere før møtet og sakene legges også ut på hjemmesidene våre www.musikk.no/aust-agder og www.musikk.no/vest-agder senest 14 dager før møtet. Påmelding til årsmøtet sendes snarest og senest 8.juni til agder@musikk.no. Husk å oppgi hvilken medlemsorganisasjon du/dere representerer på møtet.

Vi håper alle prioriterer møtet og ser fram til et spennende og historisk årsmøte i litt spesielle omgivelser i Dyreparken i Kristiansand.

Vel møtt!