Nyheter  Torsdag 8. april 2021

Årsmøte i Agder musikkråd - er utsatt!

Agder musikkråds planlagte årsmøte tirsdag 27. april er utsatt til august på grunn av koronasituasjonen og begrensninger med arrangementer og antall deltakere. Mer info om ny dato kommer snart.

Innkalling til årsmøtet ble sendt ut til alle våre medlemmer i midten av februar, men nå er det på tide med en påminnelse.

På årsmøtet 16/6 2020 ble Aust- og Vest-Agder musikkråd formelt slått sammen til Agder musikkråd. Første året som Agder musikkråd ble langt mer utfordrende enn planlagt, og det ligger an til at i alle fall første halvdel av 2021 blir likedan. Men vi ser fram til gjenåpning av kulturlivet og håper musikklivet i Agder har klart å komme seg gjennom året uten for store tap.

Agder musikkråd vil jobbe videre for at tilskudds- og stimuleringsordninger treffer både det frivillige og det profesjonelle musikklivet. Vi håper på stor oppslutning om årsmøtet slik at vi får gode innspill fra dere på hvor vi bør prioritere innsatsen framover.

I tillegg til årsmøte ønsker vi å gi et «lynkurs» i tilskuddsordninger til musikkaktiviteter. Vi tror at det er ekstra viktig for alle å finne nye mulige finansieringskilder til å få gjenåpnet aktiviteter.

Det planlegges for et fysisk årsmøte og Grimstad kulturhus kan tilby lokaler der det er tilrettelagt for et trygt og godt smittevern. De sørger også for at vi får noe å bite i samt kaffe/te på møtet.

Styret vil i sitt styremøte etter påske ta endelig beslutning om møtet blir fysisk, digitalt eller om det må utsettes til over sommeren.

Endelig program med saksdokumenter sendes til påmeldte deltakere ca. 14 dager før møtet.

Vi deler opp kvelden i to økter:

  • Lynkurs i tilskuddsordninger for musikklivet i Agder
  • Årsmøte for Agder musikkråd med årsmøtesaker i henhold til vedtektene

Påmelding til årsmøtet sendes til agder@musikk.no - helst før påske, - og senest 10. april. Husk å oppgi hvilken organisasjon du/dere representerer på møtet.

Vi håper alle prioriterer møtet og ser fram til å treffe dere tirsdag 27. april!

Agder musikkrad