Nyheter  Mandag 20. april 2020

Årsmøte utsatt - ny dato og møteform kommer snart

Årsmøtet i Aust-Agder musikkråd og konstituerende årsmøte i nye Agder musikkråd er utsatt på gunn av Koronasituasjonen. Ny dato og avklaring på om det blir fysisk eller digitalt årsmøte kommer om kort tid.

Norsk musikkråd har publisert en veileder for avvikling av digitale årsmøter. Utfordringen med årsmøteavvikling vil jo gjelde flere av våre medlemmer, så vi håper den kommer til nytte.
Styret hos oss vil vudere om vi skal gjennomføre årsmøtet vårt på denne måten, - men også undersøke mulighetene for å avholde møtet fysisk i tråd med smittevernreglene.