Nyheter  Tirsdag 13. oktober 2020

AUDITION for finaleplass i Ung klassisk talent 2021

Ung klassisk inviterer til audition lørdag 9. jan. 2021.
Sted: Lille øvingssal i Kulturkammeret, Arendal.
Påmeldingsen er nå avsluttet.

UNG KLASSISK inviterer til audition til musikkonkurransen som utgjør en sentral del av festivalen som arrangeres 10. til 13. mars 2021.

Konkurransens målgruppe er musikkutøvende ungdom i alderen 8-25 år, og er åpen for musikkutøvere bosatt i Agderfylkene, musikkstudenter på UiA, eller musikkstudenter fra Agderfylkene som studerer andre steder.

Audition arrangeres:

Lørdag 9. januar 2021 fra kl. 09:00 til ca. kl. 16:30 i Lille øvingssal på Kulturkammeret i Arendal. Påmeldingsfrist forlenget til 7.desember.
Påmelding sendes på påmeldingsskjema som du finner nederst i denne saken.

Konkurranseregler og påmeldingsinfo:

Klasseinndeling:

 • Klasse 1: 8 – 11 år
 • Klasse 2: 12 – 15 år (til og med 10.klasse)
 • Klasse 3: 16 – 19 år (elever i videregående skole)
 • Klasse 4: 19 – 25 år (musikkstudenter i høyere utdanning)
 1. Det legges vekt på tekniske og musikalske ferdigheter, samt formidlingsevne. Juryen vurderer også prestasjonene opp mot alder.Hver kandidat vil få en kortfattet skriftlig vurdering etter audition.
 2. Alle strykere, blåsere og sangere anbefales å spille med akkompagnatør både på audition og i finalen. Kandidatene må stille med egen akkompagnatør på audition og bør oppgi navnet i søknadsskjema.På finalen vil Ung klassisk engasjere en felles akkompagnatør for de som trenger/ønsker det. Men ønsker du å bruke din egen akkompagnatør er det i orden.
 3. Pass på å velge musikk som ikke overstiger spilletiden som er oppgitt nedenfor. Du får nemlig samme spilletid på finale som audition, og da er det viktig at du rekker å spille hele stykket. Du kan f.eks. velge å spille en sats fra et lengre verk. Sangere har ofte kortere stykker og rekker normalt å framføre 2 sanger innenfor angitt tid, - det er også i orden.

Spilletid på audition (og finale):

 • Klasse 1: 8 – 11 år 3 - 4 minutter
 • Klasse 2: 12 – 15 år 4 – 5 minutter
 • Klasse 3: 16 – 19 år 5 – 8 minutter
 • Klasse 4: 19 – 25 år 8 – 10 minutter

Juryen er den samme på audition som i finalen og består av:

 • 1 representant fra Kristiansand Symfoniorkester
 • 1 representant fra Risør kammermusikkfest
 • 1 representant fra Universitetet i Agder, klassisk linje
 • 1 representant fra kulturskoler/distriktsmusikere (primært en utenfra regionen)
 • 1 representant oppnevnt av Ung klassisk

Finalekonserten arrangeres som åpen konsert lørdag 13.mars i Arendal Kulturhus.

Det deles ut pengepriser og/eller premier i hver klasse. I tillegg kommer Solistprisen(e) som gir solistoppdrag med Kristiansand Symfoniorkester på neste års festival.

Info om Ung klassisk finner du også på: www.facebook.com/ungklassisk.

Agder musikkråd v/ Inger og Vidar tar hånd om timeplan og rekkefølge for dere som skal på audition. Vi vil etter påmeldingsfristens utløp sende dere info om når dere skal møte opp. Hvis du har spesielle behov eller spørsmål om audition kan du kontakte oss på e-post: agder@musikk.no eller telefon 37 00 55 48.