Nyheter  Torsdag 27. mai 2021

AUDITION i Ung klassisk talent 2021 - utvidet påmeldingsfrist

Siste nytt: Påmeldingsfrist er nå ute, - og vi har et flott knippe spennende kandidater som kommer på audition i august. Vi gleder oss!

Ung klassisk inviterer til audition søndag 22. august 2021.
Sted: Lille øvingssal i Kulturkammeret, Arendal. Påmeldingsfristen utvidet til 10.juni!

Etter en usikker vinter med flere utsettelser pga. koronasituasjonen, inviterer UNG KLASSISK endelig til audition til Ung klassisk talent, musikkonkurransen som utgjør en sentral del av festivalen som arrangeres 2. til 4. september 2021.

Konkurransens målgruppe er musikkutøvende ungdom i alderen 8-25 år, og er åpen for musikkutøvere bosatt i Agderfylkene, musikkstudenter på UiA, eller musikkstudenter fra Agderfylkene som studerer andre steder.

Audition arrangeres:

Søndag 22.august 2021 fra kl. 09:00 til ca. kl. 16:30 i Lille øvingssal på Kulturkammeret i Arendal.
Påmeldingsfrist utvidet til 10.juni. Påmelding sendes på påmeldingsskjema som du finner nederst i denne saken.

Konkurranseregler og påmeldingsinfo:

Klasseinndeling:

Klasse 1: 8 – 11 år

Klasse 2: 12 – 15 år (til og med 10.klasse)

Klasse 3: 16 – 19 år (elever i videregående skole)

Klasse 4: 19 – 25 år (musikkstudenter i høyere utdanning)

Alder regnes ut ifra den opprinnelige datoen for festivalen. Det betyr at for eksempel de som våren 2021 går på videregående, men begynner på universitet i august 2021, fortsatt stiller i klasse 3.

Det legges vekt på tekniske og musikalske ferdigheter, samt formidlingsevne. Juryen vurderer også prestasjonene opp mot alder. Hver kandidat vil få en kortfattet, skriftlig vurdering etter audition.

Alle strykere, blåsere og sangere anbefales å spille med akkompagnatør både på audition og i finalen. Kandidatene må stille med egen akkompagnatør på audition og i finalen bør oppgi navnet i søknadsskjema (eget felt nederst i skjema).

Viktig i år:
Ettersom det er så kort tid mellom audition og finale anbefaler vi alle å bruke samme akkompagnatør. Ung klassisk har dessverre ikke midler til å dekke honorar til akkompagnatørene, men vi kan yte et tilskudd på cirka 1000 kroner for å dekke noen av utgiftene til de som ikke får akkompagnatør dekket av sin kulturskole/utdanningsinstitusjon.

Ikke overskrid maks spilletid
Det er i år veldig kort tid mellom audition og finale, og det vil derfor ikke bli mulig å bytte repertoar. Pass derfor på å velge musikk som ikke overstiger spilletiden som er oppgitt nedenfor, ettersom det er samme spilletid på finale som audition, og da er det viktig at du rekker å spille hele stykket. Du kan f.eks. velge å spille en sats fra et
lengre verk. Sangere har ofte kortere stykker og rekker normalt å framføre 2 sanger innenfor angitt tid, - det er også i orden.

Spilletid på audition (og finale):

  • Klasse 1: 8 – 11 år 3 - 4 minutter
  • Klasse 2: 12 – 15 år 4 – 5 minutter
  • Klasse 3: 16 – 19 år 5 – 8 minutter
  • Klasse 4: 19 – 25 år 8 – 10 minutter

Juryen er i så stor grad som mulig den samme på audition som i finalen og består av:

  • 1 representant fra Kristiansand Symfoniorkester
  • 1 representant fra Universitetet i Agder, klassisk linje
  • 2 representanter oppnevnt av Ung klassisk

Finalekonserten arrangeres som åpen konsert lørdag 4.september i Arendal Kulturhus.

Det deles ut pengepriser og/eller premier i hver klasse. I tillegg kommer Solistprisen(e) som gir solistoppdrag med Kristiansand Symfoniorkester på neste års festival.

Info om Ung klassisk finner du også på: www.facebook.com/ungklassisk.

Agder musikkråd v/ Inger og Vidar tar hånd om timeplan og rekkefølge for dere som skal på audition. Vi vil etter påmeldingsfristens utløp sende dere info om når dere skal møte opp. Hvis du har spesielle behov eller spørsmål om audition kan du kontakte oss på e-post: agder@musikk.no eller telefon 37 00 55 48 eller 37 00 55 45.