Nyheter  Tirsdag 18. oktober 2022

AUDITION i Ung klassisk talent 2023 - påmelding innen 19. januar!

Kom på audition 11. februar på Kulturkammeret i Arendal! Ung klassisk talent er en viktig del av festivalen Ung klassisk. Påmelding innen 19. januar 2023!

AUDITION til musikkonkurransen ”UNG KLASSISK TALENT”

UNG KLASSISK inviterer til audition til musikkonkurransen som utgjør en sentral del av festivalen som arrangeres 16. til 18. mars 2023. Konkurransens målgruppe er musikkutøvende ungdom i alderen 8-25 år. Konkurransen er åpen for musikkutøvere bosatt i Agderfylkene, musikkstudenter på UiA, eller musikkstudenter fra Agderfylkene som studerer andre steder.

Audition er lagt til:
Lørdag 11. februar 2023 fra kl. 09:00 til ca. kl. 16:30
Sted: Klangkammeret i Kulturkammeret, Arendal
Påmeldingsfrist: Mandag 19. januar 2023

Påmelding sendes på påmeldingsskjema som du finner nederst på siden. Info om Ung klassisk finner du også på: www.facebook.com/ungklassisk.

Agder musikkråd v/ Inger og Vidar tar hånd om timeplan og rekkefølge for dere som skal på audition. Vi vil etter påmeldingsfristens utløp sende dere info om når dere skal møte opp. Hvis du har spesielle behov eller spørsmål om audition kan du kontakte oss på e-post: agder@musikk.no eller telefon 37 00 55 48.

Konkurranseregler og påmeldingsinfo:

Klasseinndeling:

 • Klasse 1: 8 – 11 år
 • Klasse 2: 12 – 15 år (til og med 10.klasse)
 • Klasse 3: 16 – 19 år (elever i videregående skole)
 • Klasse 4: 19 – 25 år (musikkstudenter i høyere utdanning)
 • Det legges vekt på tekniske og musikalske ferdigheter, samt formidlingsevne. Juryen vurderer også prestasjonene opp mot alder.Hver kandidat vil få en kortfattet skriftlig vurdering etter audition.
 • Alle strykere, blåsere og sangere anbefales å spille med akkompagnatør både på audition og i finalen. Kandidatene må stille med egen akkompagnatør på audition og bør oppgi navnet i søknadsskjema.På finalen vil Ung klassisk engasjere en felles akkompagnatør for de som trenger/ønsker det. Men ønsker du å bruke din egen akkompagnatør er det i orden.
 • Pass på å velge musikk som ikke overstiger spilletiden som er oppgitt nedenfor. Du får nemlig samme spilletid på finale som audition, og da er det viktig at du rekker å spille hele stykket. Du kan f.eks. velge å spille en sats fra et lengre verk. Sangere har ofte kortere stykker og rekker normalt å framføre 2 sanger innenfor angitt tid, - det er også i orden.

UNG KLASSISK TALENT - AUDITION

Spilletid på audition (og finale):

 • Klasse 1: 8 – 11 år 3 - 4 minutter
 • Klasse 2: 12 – 15 år 4 – 5 minutter
 • Klasse 3: 16 – 19 år 5 – 8 minutter
 • Klasse 4: 19 – 25 år 8 – 10 minutter

Juryen er den samme på audition som i finalen og består av:

 • 1 representant fra Kristiansand Symfoniorkester
 • 1 representant fra Risør kammermusikkfest
 • 1 representant fra Universitetet i Agder, klassisk linje
 • 1 representant fra kulturskoler/distriktsmusikere (primært en utenfra regionen)
 • 1 representant oppnevnt av Ung klassisk

Finalekonserten arrangeres som åpen konsert lørdag 18.mars i Arendal Kulturhus.
Det deles ut pengepriser og/eller premier i hver klasse. I tillegg kommer Solistprisen(e) som gir solistoppdrag med Kristiansand Symfoniorkester på neste års festival.

Påmeldingsskjema nedenfor!

Audition 23