Nyheter  Fredag 22. februar 2019

Aust-Agder musikkråd - 40 år i musikkens tjeneste

I år er det hele 40 år siden Aust-Agder musikkråd ble stiftet, blant annet etter initiativ fra Aust-Agder fylkeskommunes kulturavdeling. Et 20-talls musikkorganisasjoner var med fra den spede begynnelse. I dag har organisasjonen mer enn 30 landsomfattende medlemsorganisasjoner med om lag 300 000 medlemmer, og er dermed en betydelig aktør i norsk musikkliv. Aust-Agder musikkråd er fylkesledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, og er det største samarbeidsorganet i fylkets musikkliv. 40-årsjubileet planlegges markert med en jubileumskonsert i november. Vi legger ut mer informasjon om jubileet så snart jubileumskomiteen har mer informasjon om hva, hvem, program etc. En kortfattet historikk er også under arbeid.