Nyheter  Onsdag 29. juni 2022

Inspirasjonsseminar (gratis) for lokalt musikkliv i Agder

Agder musikkråd inviterer til inspirasjonsseminar (fre./lør.) for lokalt musikkliv 14. og 15. oktober på Hotell Ernst i Kristiansand. Konferansen er gratis (vi dekker mat og opphold) og gir reisestøtte på reiseutgifter over 500 kroner per deltager. Påmeldingsskjema ligger nederst i saken. Vi har fått utvidet påmeldingsfristen - meld deg på snarest!

Vi ønsker å legge til rette for at flere lokale musikk-, eller samarbeidsråd etableres i fylket. Som ledd i det arbeidet inviterer vi til en helgesamling (fredag/lørdag) med hensikt å informere om mulighetene som ligger i å etablere lokale musikkråd i sine respektive kommuner, eller andre naturlige geografiske inndelinger.

De lokale musikkrådene har vist seg å være uvurderlige der de er etablert. De er et bindeledd for musikklivet i kommunene, sparringspartnere for kommunene med tanke på utbygging av kulturaktiviteter og bygninger og viktig for å få utbytte av det de regionale musikkrådene og sentralleddet kan bidra med av informasjon og hjelp. Dessverre er det altfor få slike samarbeidsråd i Agder og vi ønsker å stimulere til at flere kommuner i Agder får et verktøy til å bedre forholdene til musikklivet.

Vi har begrenset plass på seminaret så her er det "førstemann til mølla" - vi kan ha inntil 40 deltakere. Av hensyn til hotellbestilling må vi ha påmelding helst innen 20.september, men du kan allerede melde deg på skjema nederst i saken.

PROGRAMSKISSE - Vi må ta forbehold om endringer i programmet da ikke alle innledere er avklart

FREDAG
14.oktober Hotell Ernst, Kristiansand

 • 17.30 Registrering og innsjekk
 • 18.00 Velkommen ved styreleder i Agder musikkråd Per Qvarnstrøm, Inger Haugan Aasland og Øyvind Nyvoll, Agder musikkråd Musikalsk innslag.
 • 18.30 Norges musikalske familie: Bjarne Dæhli, Generalsekretær i Norsk musikkråd
 • 19.00 Lokale musikkråd: «en del av noe større» Trond Eklund Johansen, tidl. Innlandet musikkråd.
 • 20.00 Middag

LØRDAG 15.oktober

 • 09.00 Det frivillige Agder: Inga Lauvdal og nyansatt ansvarlig for frivillighet i Agder.
 • 09.30 Det lokale musikkråd -en sparringspartner for kommunen. Alf Willy Vestergren, Lindesnes musikkråd og representant fra Arendal Kommune-kultur.
 • 10.15 Styrearbeid – Formalia og økonomi. Inger Haugan Aasland og Øyvind Nyvoll
 • 11.15 Lunch og eventuelt utsjekk
 • 12.00 Musikklokaler, akustikkmålinger og de lokale musikkrådene. Erlend Rasmussen, Norsk musikkråd.
 • 13.00 Åpen post. Innspill og oppsummering. Inger Haugan Aasland og Øyvind Nyvoll.
 • 14.30 Avslutning
  Det settes av tid etter hver bolk for spørsmål

Vi håper på god oppslutning om seminaret, og at det kan inspirere til å gå sammen i kommunene om å fronte musikklivets interesser og behov!

Adobe Stock 140196501