Nyheter  Onsdag 29. juni 2022

Inspirasjonsseminar (gratis) for lokalt musikkliv i Agder

Agder musikkråd inviterer til inspirasjonsseminar (fre./lør.) for lokalt musikkliv 14. og 15. oktober på Hotell Ernst i Kristiansand. Konferansen er gratis (vi dekker mat og opphold) og gir reisestøtte på reiseutgifter over 500 kroner per deltager. Påmeldingsskjema ligger nederst i saken. Vi må ha påmelding innen 12.september.

Vi ønsker å legge til rette for at flere lokale musikk-, eller samarbeidsråd etableres i fylket. Som ledd i det arbeidet inviterer vi til en helgesamling (fredag/lørdag) med hensikt å informere om mulighetene som ligger i å etablere lokale musikkråd i sine respektive kommuner, eller andre naturlige geografiske inndelinger.

De lokale musikkrådene har vist seg å være uvurderlige der de er etablert. De er et bindeledd for musikklivet i kommunene, sparringspartnere for kommunene med tanke på utbygging av kulturaktiviteter og bygninger og viktig for å få utbytte av det de regionale musikkrådene og sentralleddet kan bidra med av informasjon og hjelp. Dessverre er det altfor få slike samarbeidsråd i Agder og vi ønsker å stimulere til at flere kommuner i Agder får et verktøy til å bedre forholdene til musikklivet.

Vi har begrenset plass på seminaret så her er det "førstemann til mølla" - vi kan ha inntil 40 deltakere. Av hensyn til hotellbestilling må vi ha påmelding innen 12.september, men du kan allerede melde deg på skjema nederst i saken.

PROGRAMSKISSE - Vi må ta forbehold om endringer i programmet da ikke alle innledere er avklart

FREDAG
14.oktober Hotell Ernst, Kristiansand

 • 17.30 Registrering og innsjekk
 • 18.00 Velkommen ved styreleder i Agder musikkråd Per Qvarnstrøm, Inger Haugan Aasland og Øyvind Nyvoll, Agder musikkråd Musikalsk innslag.
 • 18.30 Norges musikalske familie: Bjarne Dæhli, Generalsekretær i Norsk musikkråd
 • 19.00 Lokale musikkråd: «en del av noe større» Trond Eklund Johansen, tidl. Innlandet musikkråd.
 • 20.00 Middag

LØRDAG 15.oktober

 • 09.00 Det frivillige Agder: Inga Lauvdal og nyansatt ansvarlig for frivillighet i Agder.
 • 09.30 Det lokale musikkråd -en sparringspartner for kommunen. Alf Willy Vestergren, Lindesnes musikkråd og representant fra Arendal Kommune-kultur.
 • 10.15 Styrearbeid – Formalia og økonomi. Inger Haugan Aasland og Øyvind Nyvoll
 • 11.15 Lunch og eventuelt utsjekk
 • 12.00 Musikklokaler, akustikkmålinger og de lokale musikkrådene. Erlend Rasmussen, Norsk musikkråd.
 • 13.00 Åpen post. Innspill og oppsummering. Inger Haugan Aasland og Øyvind Nyvoll.
 • 14.30 Avslutning
  Det settes av tid etter hver bolk for spørsmål

Vi håper på god oppslutning om seminaret, og at det kan inspirere til å gå sammen i kommunene om å fronte musikklivets interesser og behov!

Adobe Stock 140196501

Påmeldingsskjema - frist 12. september

Første mann til mølla får plass - vi kan ikke ta flere enn maks 40. Hvis du er påmeldt og likevel må melde forfall, er det fint om du melder fra kjapt slik at de som ikke har fått plass kan overta plassen.

Det er viktig for oss å vite hvilket lag/gruppe/ensemble/forening du møter på vegne av. Er du medlem i flere så skriv gjerne det.

Kryss av for dine valg
Personvern - samtykke

Vi trenger ditt samtykke for å kunne bruke din personinfo i forbindelse med seminaret. Du må derfor krysse av i boksen for å bekrefte samtykke. Du kan lese vår personvernerklæring under "Om oss".