Nyheter  Mandag 17. januar 2022

Søk KOMP midler

Det er nå mulig å søke støtte hos KOMP. Ordningen gir støtte til kursvirksomhet og andre kompetansehevende tiltak for musikere og arrangører innenfor det rytmiske feltet.

Musikk komp

KOMP gir støtte til kursvirksomhet og andre kompetansehevende tiltak for musikere og arrangører innenfor det rytmiske feltet. Søknadsfrist 25. februar 2022.

Les mer om KOMP Opprett bruker og søk her