Nyheter  Lørdag 4. juli 2020

Sommerferie i musikkrådet

Kontoret i Arendal er stengt uke 28, 29, 30 og halve uke 31. Kontoret i Kristiansand er stengt i uke 28, 32 og 33.

Vi følger med på e-post og vil dessuten sjekke at rapporter på Kursadmin kommer inn. Står dere fast med rapportering så send en e-post og forklar problemet, så svarer vi ved anledning. Ettersom denne våren har vært spesiell med avlysninger pga. Korona, så vil studieforbundet kompensere så godt det lar seg gjøre for tap av tilskudd for avlyste øvelser/kurs. Det er viktig at dere oppgir antall avlyste timer i rapporten. Les mer om hvordan dere gjøre dette her.

Ellers håper vi at alle sammen kommer i gang med sine vanlige øvinger etter sommeren.

Gjensynsglede

For å feire oppstarten av høstsemesteret inviterer vi alle om å delta på tiltaket Gjensynsglede. Her finner du aktiviteter som kan bidra til å holde på gamle medlemmer og rekruttere nye frivillige til laget. På Gjensynsglede ligger det tips til aktiviteter som kan gjennomføres i løpet av i uke 36. I ukene som leder opp til uke 36 vil det foregå en nasjonal annonsekampanje i sosiale medier. Bli med!

God sommer

Spornes - Raet nasjonalpark