Nyheter  Søndag 9. oktober 2022

Tilskudd til musikkaktivitet for barn og ungdom - søk innen 1. november!

Dere kan nå søke tilskudd til aktiviteter som gjelder 2023, eller om dere har aktuelle aktiviteter de to siste månedene i 2022. Du finner søknadsinfo og søknadsskjema her: Aktivitetsmidler for barn og unge – Agder musikkråd

Bilde til akt midler 22