Årsmøte 2023

Oppdatering 27.april:
Tusen takk til alle 30 delegater og gjester som møtte på årsmøtet og delte så mange erfaringer og refleksjoner om status i musikklivet etter to år med pandemi. Dette gir styret og administrasjonen nyttig innspill til hvilke oppgaver vi bør prioritere i kommende periode.
Vi ønsker alle sammen gode musikkopplevelser framover!

Årsmøte med medlemsmøte om musikklivets status og utfordringer
Vi inviterer til årsmøte og et medlemsmøte der vi inviterer til samtale og infoutveksling om hvordan status og eventuelle utfordringer er for musikklivet i Agder for 2023. Her ønsker vi innspill som kan si noe om hvordan musikkrådet kan bistå praktisk og økonomisk til prosjekter/tiltak for å øke rekruttering, skaffe bedre lokaler med mer.

Møtet er på Hotell Norge i Kristiansand torsdag 27. april kl. 18:00 til 21.15. Vi byr på mat og drikke under møtet.
Påmeldingsskjema ligger nederst på siden.

Nedenfor finner du innkallingen med vedleggene som ble sendt ut i i slutten av januar. Nå ligger også alle årsmøtesakene her.