Årsmøte 2023

Årsmøte med medlemsmøte om musikklivets status og utfordringer etter pandemi

Vi inviterer til årsmøte og et medlemsmøte der vi inviterer til samtale og infoutveksling om hvordan status og eventuelle utfordringer er for musikklivet i Agder for 2023. Her ønsker vi innspill som kan si noe om hvordan musikkrådet kan bistå praktisk og økonomisk til prosjekter/tiltak for å øke rekruttering, skaffe bedre lokaler med mer.

Møtet er på Hotell Norge i Kristiansand torsdag 27. april kl. 18:00 til 21.15.
Vi byr på mat og drikke under møtet.
Fint om dere melder dere på møtet snarest og senest 12. april! Påmeldingsskjema ligger nederst på siden.

Nedenfor finner du innkallingen med vedleggene som ble sendt ut i i slutten av januar.
Årsmøtesakene legges ut etter at årsmelding, revidert regnskap etc er ferdig og godkjent av styret. Legges ut senest 14 dager før møtet.

Påmelding til årsmøte og temamøte torsdag 27.april

Oppgi e-postadresse til påmeldt møtedeltaker

Oppgi helst mobiltelefon

Delegat eller observatør

Hvis dere møter med flere fra samme organisasjon er det fint om dere opplyser hvem som møter med stemmerett og hvem som møter som observatør

Oppgi evt. matallergier så hotellet kan tilpasse bevertningen

Jeg gir samtykke i at min påmeldingsinformasjon oppbevares til møtet er gjennomført og protokoll er sendt ut. Agder musikkråds personvernerklæring