Nyheter  Mandag 26. februar 2024

900 000 til rekruttering

Nå har Akershus musikkråd fordelt over 900.000,- kroner til økt rekruttering til lokale musikklag i Akershus. Søknadene på "Tilskudd til rekruttering i korps og orkestre" viste svært stort behov, med hele 81 søknader og en samlet søknadssum på over 8,8 millioner. 35 søkere fikk mellom kr 10.000,- og kr 40.000,- hver - til en stor bredde av rekrutteingsaktiviteter over hele fylket.

NM Tilskudd orig2 utekst

Tilskuddet var fra statens side i stor grad rettet mot skolekorps, og i Akershus er det spesielt mange skolekorps som arbeidet aktivt med rekruttering. I alt 840.000,- ble fordelt til korpsene, inkludert et felles skolekorpsprosjekt i regi av Eidsvoll muskkråd i samarbeid med korpsene i komunen. Kr 40.000,- ble fordelt til folkemusikkgrupper og kr 20.000,- til skoleorkestre; det kom ikke inn så mange søknader fra skoleorkestrene i denne omgang.

- Vi er veldig spente på resultatene av aktivitetene, og håper å se gode resultater allerede i løpet av året, sier daglig leder Jon G. Olsen i Akershus musikkråd i en kommentar. - Selv om vi selvsagt skulle hatt et mye større beløp til fordeling skal vi bruke de midlene vi har fått på aller beste måte, og med så mange gode søknader er vi sikre på at midlene kommer til å gi økt rekruttering i de lagene som har fått tilskudd.

Mange søkte om tilskudd til tettere dialog og samarbeid med skolene, korps i SFO-tiden, rekrutteringskonserter med påfølgende prøvetid for de som ønsker, ekstra instruktører til nybegynnere, restart-aktiviteter etter koronaperioden (ja, vi ser fortsatt at koronatiden har gitt redusert rekruttering) og en rekke andre målrettede tiltak. Mange har fått innvilget kun 20-30% av det de søkte om, slik at tiltakene må reduseres i omfang - slik ble det denne gangen med så lavt tilskudd tilfordeling. Samtidig har vi forsøkt å gi de som fikk tilskudd et beløp som monner litt. Alternativet med å fordele tilskuddet flatt til alle ville gitt så lite til hver at effekten i stor grad ville ha blitt borte. Hoverprioriteringen har derfor vært å gi tilskudd til konkrete rekrutteringsaktiviteter og oppfølging den første tiden. Vi skulle så gjerne ha gitt mer til å beholde de eldste musikantene (16-19-åringene), men måtte gjøre en prioritering denne gangen.

Vi ser spent fram mot resulatene, og håper på en større tilskuddsramme neste år.

Se også nettsaken fra Norsk musikkråd
https://www.musikk.no/nmr/nyhe...