Nyheter  Fredag 20. desember 2019

Akershus musikkråd i Viken

Akershus musikkråd fortsatter som eget fylkesmusikkråd inntil videre selv om Viken fylkeskommune er etablert fra 1. januar 2020. Samarbeidet med Østfold og Buskerud musikkråd utvides, men inntil politikerne har bestemt seg for om Viken fylkeskommune skal videreføres eller deles igjen, slår ikke musikkrådene seg sammen til ett fylkesmuskkråd.

Les mer her