Nyheter  Mandag 16. mars 2020

Avvikling av årsmøter - coronavirus

Mars og april er årsmøtetid for mange lag og organisasjoner. Hvilke regler gjelder når man ikke kan gjennomføre årsmøtet i tråd med vedtektene?
Vi har fått advokatfoirmaet Nordhus & Aarø til å lage et notat om hva styret kan gjøre.

Les hele artikkelen her