Nyheter  Mandag 21. oktober 2019

BØLINGen - Bli med da vel

BØLINGen er et ungdomsprosjekt som ønsker å styrke båndene mellom ungdom fra Akershus, Østfold og Oslo i alder 13-20 år som er interessert i eller allerede driver med folkemusikk og folkedans. Gjennom samlinger, verksted, kurs og konserter søker prosjektet å bygge vennskap, utvikle kunnskap og ferdigheter og gi ungdom inspirasjon til å ville fortsette med både folkemusikk og folkedans videre.

LES MER OM BØLINGen